Grote meerderheid raad: asielboot is welkom

16 juni 2023 • 00:49 door Willem Schneider
Grote meerderheid raad: asielboot is welkom
Opvang locatie Weteringsingel wordt gesloten

HENDRIK-IDO-AMBACHT - Ambacht krijgt per 1 juli een tweede boot aan het Citadelterrein. Een meerderheid van 18 gemeenteraadsleden stemde tijdens raadsvergadering van 15 juni in met de komst van de asielboot met maximaal 200 opvangplaatsen. De fracties van de VVD en Realistisch Ambacht stemden tegen. SGP-ChristenUnie, CDA, Gemeente Belangen, D66, EVA en PvdA stemden voor. 

Voorwaarde voor deze instemming van sommige partijen was om de crisisnoodopvanglocatie aan de Weteringsingel te sluiten als de 35 asielzoekers in deze locatie naar de asielboot zijn overgebracht.

Tweehonderd asielzoekers op de boot
De komst van de boot heeft te maken met het verzoek vanuit de regio om per 1 juli voldoende opvangplekken te realiseren. In het regionale overleg is onze gemeente vorige week concreet verzocht per 1 juli een schip af te meren en zo'n 200 opvangplekken voor asielzoekers te creëren. Dit schip (Bellriva, dat eerst in Dordrecht lag) wordt na instemming van de raad afgemeerd aan het Citadelterrein. De terreineigenaren hebben aangegeven hieraan te willen meewerken.

VVD: crisisnoodopvang sluiten
De VVD-fractievoorzitter Daan van den Wollenberg kwam met een wijziging van het raadsvoorstel. Hij wilde namelijk “de crisisnoodopvang aan de Weteringsingel direct sluiten, zodra de aldaar gehuisveste vluchtelingen zijn verhuisd naar de nieuwe opvangboot aan het Citadelterrein.” Het college was daar positief over en nam zijn wijziging over. Ook andere partijen zoals de PvdA, Gemeente Belangen steunden het VVD-voorstel. Bert van der Wulp (PvdA) stelde dat zelfs als een harde eis voor zijn steun. Burgemeester Jan Heijkoop stelde dat binnen korte tijd daar een schoolgebouw komt, dus is het niet “zinvol” om de gymzaal opnieuw als crisisopvanglocatie aan te wijzen. Ondanks het overnemen door het college van zijn voorstel stemde de VVD'er tegen het raadsvoorstel.

Teveel asielzoekers
Volgens Van den Wollenberg neemt de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht immers op basis van het aantal inwoners te veel asielzoekers op. De Provincie verdeelt namelijk het aantal asielzoekers op basis van het aantal inwoners. Dan zou volgens Van den Wollenberg de gemeente 162 plaatsen zou moeten realiseren, terwijl ze nu opvang biedt aan maximaal 235 personen (200 aan het Citadelterrein en 35 aan de Weteringsingel). Dat betekent in zijn ogen dat Ambacht daarmee 45% meer opvang realiseert dan “naar evenredigheid redelijkerwijs van de gemeente te verwachten is.”

RA: geen vluchtelingen veilige landen
Een voorstel van Realistisch Ambacht (RA) was om als gemeente niet toe te staan dat asielzoekers uit veilige landen (Albanië, Marokko) op de asielboot worden opgevangen. Oene Doevendans constateerde dat deze groep veel overlast veroorzaakt en weinig kans maakt op een verblijfstatus. Hij wilde geen “mini Ter Apel.” Hij stelde voor om het aantal Oekraïners op te plussen en het aantal asielzoekers te verminderen. Dat ontlokte bij Marijke Gommans (D66) de opmerking dat Doevendans veel negativiteit creëerde en dat hij discriminerend te werk ging door bepaalde groepen en personen uit te sluiten. 

Wenny van der Hee (CDA) en Bert van der Wulp (PvdA) wezen juist op de positieve kanten van de komst van asielzoekers. Van der Wulp: “Je moet niet gaan shoppen met vluchtelingen.” Van der Hee: “Veiligheid heb je nooit, niet voor 100%, ook als je Nederlanders binnenhaalt. Ze wees ook op de jumelagegemeente Bergen in Duitsland waar 70 nationaliteiten wonen. Ook haalde ze ervaringen met vluchtelingen in het AZC in het begin van deze eeuw aan en met de Syrische vluchtelingen in 2015. Volgens wethouder André Flach (Wonen) is uitsluiting van opname van vluchtelingen uit veilige landen wettelijk niet toegestaan. Er zouden in de groep asielzoekers ook geen mensen uit veilige landen aanwezig zijn. Het wijzigingsvoorstel van Doevendans kreeg verder geen steun van de andere partijen. 

Communicatie: geen brief aan inwoners, geen peiling
Een aandachtspunt vanuit de raad was de communicatie naar de inwoners en de ondernemers. Van den Wollenberg overwoog om met het voorstel te komen om inwoners met een brief te informeren, “waarin opgenomen wordt tot wie inwoners zich kunnen wenden indien zij vragen of zorgen hebben.” Burgemeester Heijkoop gaf aan dat de gemeente dat nooit doet. “We doen dat via sociale media en De Brug. Als we dat wel doen, dan krijgt dit onderwerp extra aandacht en wordt het veiligheidsgevoel verminderd. We gaan een realistische voorlichting geven. Misschien wijd ik aan dit onderwerp wel een column in de Brug,” aldus Heijkoop. Vanuit het college bestond de indruk dat er bij de bevolking voldoende draagvlak is voor de komst van de boot. Op een vraag van Oene Doevendans (Realistisch Ambacht) werd aangegeven dat het college geen behoefte heeft aan een peiling onder de bevolking. “Als gekozen gemeenteraad heb je een eigen verantwoordelijkheid en maak je een zelfstandige afweging." 

Heijkoop: COA zorgt voor goed beveiliging
Burgemeester Heijkoop: "Ik wil graag benadrukken dat we er alles aan zullen doen om ervoor te zorgen dat het verblijf van deze mensen in onze gemeente goed verloopt. Het COA zorgt als beheerder van de locatie voor voldoende beveiliging en wij zullen met alle relevante partners de gang van zaken nauwkeurig monitoren. We willen graag dat deze mensen in goede harmonie met onze inwoners samen kunnen leven. In eerdere situaties heb ik gezien dat dit kan en daarvoor heb ik zeer veel waardering. Ik roep alle inwoners nogmaals op om ook deze mensen respectvol in Ambacht te ontvangen."

Heijkoop vond het opstellen van een veiligheidsplan een goed plan en benadrukte nog eens de goede bestuurlijke samenwerking en afstemming in de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid onder leiding van de Dordtse burgemeester Kolf. Wethouder André Flach ontkende dat Ambacht toestaat dat Dordrecht haar problemen overhevelt naar Ambacht. De VVD zag namelijk in het voorliggende voorstel dat de risico’s, die gepaard gaan met asielopvang op deze schaal, afgewend worden op de Ambachtse samenleving.

Extra druk op huisartsen
Melis Nugteren (Gemeente Belangen) ging akkoord met de "instrumenten voor communicatie en participatie, zoals in het raadsvoorstel genoemd. De timing van het inzetten van deze instrumenten, na besluitvorming in de raad, is in de belevingen van Gemeente Belangen voor verbetering vatbaar." Gemeente Belangen maakte zich nog zorgen over de extra vraag naar medische zorg door de komst van de asielzoekers. Hij wees er op dat al veel inwoners in Ambacht "geen huisarts binnen de gemeentegrens kunnen vinden." 

“Zwerfboot”
Marijke Gommans (D66) sprak ook nog over een “zwerfboot” aan de Noordoevers. André Flach erkende dat de gemeente aanvankelijk niet op de hoogte was van de ligplaats van deze boot. Op deze boot wonen tijdelijk arbeidsmigranten. De eigenaar van deze boot heeft buiten medeweten van de gemeente een overeenkomst gesloten met de eigenaar van de grond aan deze kade. De gemeente onderzoekt volgens Flach deze zaak verder.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.