Rietoevers belangrijk voor biodiversiteit

15 oktober 2022 • 11:53
Rietoevers belangrijk voor biodiversiteit

ZWIJNDRECHTSE WAARD / DORDRECHT - Water Natuurlijk kreeg een melding over het beheer van rietoevers. Beide oevers waren geklepeld en dat is strijdig met het gangbare beheer van het waterschap Hollandse Delta. Tal van vogelsoorten en een enorme schare van insectensoorten zijn afhankelijk van Riet en een goed beheer van rietoevers. Herstel van biodiversiteit is cruciaal en bij het beheer van deze oevers is nog veel winst te behalen.

Incident

De melding betrof het klepelen van beide oevers van Het Kleine Loo bij Strijen. Uit het antwoord op schriftelijke vragen bleek dat het om een communicatiefout ging. De bedoeling is dat er altijd een rietoever over blijft staan. Nu was de ene oever gemaaid en daarna moest er gebaggerd worden. Bij baggeren wordt altijd de kant gemaaid waar de machine zijn werk doet. Dat betrof hier de overkant.

Een kwestie van langs elkaar heen werken. Fouten komen overal voor, maar het is wel belangrijk om ze te signaleren zodat ook uitvoerders daar alert op worden. Als een passant ziet dat er iets niet klopt dan moeten de mensen van het waterschap of een aannemer dat toch ook in de gaten hebben.  Het gevolg is dat rietvogels komend voorjaar langs Het Kleine Loo niets te zoeken hebben.

Rietvogels

Veel vogels zijn afhankelijk van overjarig Riet. Het gaat dan om soorten als Kleine karekiet, Snor, Sprinkhaanrietzanger, Rietzanger, Rietgors, Blauwborst, Cettis zanger etc. In het voorjaar groeit het gemaaide riet wel weer uit maar het komt voor vogels die dan een plekje zoeken om te broeden te laat. Die hebben echt volgroeid en dus overjarig Riet nodig om te nestelen. Het is belangrijk om bij het beheer van de oevers hier rekening mee te houden.

Vroeger werden alle oevers ieder jaar gemaaid. Vanuit de natuurbescherming is toen jarenlang gepleit om dat te halveren. Volgens waterbeheerders kon dat niet maar het is uiteindelijk toch praktijk geworden.  Het gevolg was een halvering van de kosten en een grote toename van de rietvogels. 

Insectenleven

De afgelopen 30 jaar zijn we 80 % van onze insecten kwijtgeraakt blijkt uit onderzoek. Daar moeten we hoognodig wat aan doen en een beter beheer van rietoevers kan het verschil maken. Riet is een geweldige plant voor insecten. De lijst van soorten die iets hebben met Riet is bijna oneindig.

De Ecologische Flora van Nederland  beschrijft de relaties van plantensoorten. Er is geen doorkomen aan de opsomming van insecten die een relatie hebben met Riet. Ze gebruiken de plant als voedselbron, als onderkomen en om voort te planten. Vlinders, kevers, vliegen, galmuggen, bijen, spinachtigen, luizen en allerlei roofinsecten  die het weer op hen voorzien hebben komen in die lijst voor.  Een globale telling komt ruim boven de 100 verschillende soorten insecten die afhankelijk zijn van Riet.

Beheer rietoevers

Klepelen is funest voor alle leven. Planten en alles wat daarop leeft wordt vernietigd. Kapot geslagen met metalen klepels blijft  alles in een rottende laag achter. Heel slecht voor biodiversiteit en ook slecht voor de waterkwaliteit. De klepelmaaier moeten we uitbannen. Minder beheer is ook beter voor biodiversiteit. Het bespaart ook kosten. In het verleden is het beheer van rietoevers al een keer gehalveerd. Wat is er op tegen om dat nog een keer te doen? Minder en beter.

Joost Kievit MSc

Gerelateerde wijken:
Gerelateerde straten:
Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.