CDA, Gemeente Belangen en VVD: blij met mogelijke verruiming zondagsrust; SGP-ChristenUnie accepteert deze mogelijkheid met tegenzin

13 september 2022 • 13:54 door Willem Schneider
CDA, Gemeente Belangen en VVD: blij met mogelijke verruiming zondagsrust; SGP-ChristenUnie accepteert deze mogelijkheid met tegenzin
Gemeentehuis met de (hof)vijver

HENDRIK-IDO-AMBACHT - Een verworpen motie van EVA en D66 en een ingetrokken motie van Realistisch Ambacht. Dit was het eindresultaat van de gemeenteraadsvergadering van 12 september. De raad vergaderde zo’n 3,5 uur en gaf zijn oordeel over het nieuwe coalitieakkoord van CDA, Gemeente Belangen (GB), SGP-ChristenUnie en VVD.

Draagvlak 
De collegepartijen steunden het akkoord. Uit de toonzetting en de verwoording bleek de ene fractie was enthousiaster (“mooi, verheugd, “blij”) dan de andere fractie. Bij de oppositiepartijen PvdA en Realistisch Ambacht (RA) was het enthousiasme niet groot. (“Eerst zien en dan geloven”)

Motie afschaffing hondenbelasting
Adrie Scheurwater (Echt voor Ambacht, EVA) diende een motie in om de hondenbelasting met ingang van 1 januari 2023 af te schaffen. Als dat niet kon, wilde hij de inkomsten via de hondenbelasting afstemmen op de uitgaven. Wethouder Flach ontraadde deze motie, omdat volgens hem geen relatie bestaat tussen de hoogte van de belastingent en de opbrengsten. Hondenbelasting was namelijk geen doelbelasting. Hij vond het onwenselijk, omdat er bij afschaffing van de hondenbelasting “een gat van twee ton” in de begroting komt. Dit terwijl de “financiële positie van de gemeente niet heel ruim is.” En: ”De gemeenten in de regio die de hondenbelasting hebben afgeschaft (Dordrecht, Papendrecht) hebben andere belastingen (zoals toeristenbelasting) die wij niet hebben.” Volgens verantwoordelijk VVD-wethouder Jauharina Oelfke - ten Seldam komt er ook nieuw beleid in het coalitieakkoord (namelijk één tarief) en zijn er landelijk nieuwe ontwikkelingen. De VVD en Gemeente Belangen vroegen Scheurwater om de motie te behandelen tijdens de Begrotingsraad. Dit weigerde hij en uiteindelijk werd de motie volgens de lijn coalitie-oppositie bij hoofdelijke stemming verworpen: “6 voor en 13 tegen,” aldus de voorzitter van de raad. D66, EVA, PvdA, RA waren vóór, CDA, Gemeente Belangen, SGP-ChristenUnie en VVD tegen deze motie.

Motie “Laat geen inwoner in de kou staan” 
Oene Doevendans (Realistisch Ambacht) constateerde een gebrek van urgentie als gaat om de aanpak van de (energie)armoede. Volgens wethouder Flach wordt deze urgentie zichtbaar in de begroting van 2023. Doevendans diende vervolgens de motie “Laat geen inwoner in de kou staan”  in, waarin hij het college “opdraagt” ervoor te zorgen

- dat er een goed verwarmde openbaar toegankelijke ruimte beschikbaar gesteld wordt aan onze inwoners
-  er ook voor te zorgen dat in die ruimte gratis koffie en thee verkrijgbaar is

Hij stelde dat deze motie weliswaar geen oplossing is voor het  armoedeprobleem, maar “een stap is in de goede richting”. CDA-Wethouder Steven van Die vond deze motie overbodig, omdat in Ambacht dit soort voorzieningen al bestaan: “Denk aan het huiskamerproject [bij het Banckertplein] en aan de voorzieningen in Emmastaete en Wielstaete.” De andere fracties schaarden zich achter de opvatting van de wethouder, zodat Doevendans zijn motie introk.

Verruiming Zondagsrust
Verder miste Doevendans een concretisering en uitwerking bij de verruiming van de zondagsrust. Verwijzend naar de interviews met Gemeente Belangen en de VVD bij Ambacht.net was zijn indruk dat deze partijen niet op één lijn zaten als het gaat om het houden van evenementen op zondag. “Er zijn mogelijkheden tot houden van deze evenementen, maar wees eens concreet: mag op zondag de kermis en het circus open, mag je dan een popconcert of een truckfestival houden?”

Burgemeester Jan Heijkoop wilde niet op de concrete voorbeelden van Doevendans in gaan. “Er ligt momenteel geen aanvraag daarvoor. Elke aanvraag voor het houden van een evenement wordt individueel bekeken. Uiteindelijk beslis ik er over, maar ik hou wel rekening met de opvattingen (‘het gevoelen’) in de raad hierover, ik kijk naar de omstandigheden, kijk naar de verstoring van letterlijk de rust op zondag, ik kijk naar de identiteit van Ambacht.” Momenteel wordt van de besluitvorming over deze aanvragen geen schriftelijk verslag gemaakt, maar de burgemeester zegde toe dat in de toekomst wel te doen. “Dan kunnen we spreken over de afweging.”

PvdA: inhoudelijke voorstellen
Bert van der Wulp (PvdA) miste in het coalitieakkoord echt nieuwe items. “Het is een voorborduren op het oude beleid, ik mis gewoon nieuw beleid.” Hij kwam met concrete voorstellen, zoals het instellen van een lokaal noodfonds om de (komende) armoede te bestrijden, een proefperiode bij het openstellen van het binnenbad op zondag (“met goede afspraken om de risico’s te bestrijden”) en de Winkeltijdenverordening te herschrijven. D66 sloot zich overigens bij het laatste voorstel aan: “De detailhandel visie wordt in 2023 aangepast, dat dan is een mooie kapstok.” Wethouder Van Die gaf aan dat hij het voorstel van de proefperiode bij de opening van het binnenbad zal “meenemen.”  

Ook riep Van der Wulp op te komen met een brede sportvisie. Volgens Van Die “is het college met de sportvisie begonnen, want er is nu een sportakkoord en dat gaan we verder uitwerken met de betrokken sportverenigingen.” Ook wilde de PvdA'er een lange termijn woonvisie. Dan gaat om een visie nadat de Volgerlanden is volgebouwd. Wethouder Flach was echter nog niet zo ver: “Dat is namelijk een heel intensief traject”.

Van der Wulp had ook weinig vertrouwen in de bestuurscultuur: “Eerst zien en dan geloven” was zijn ervaring. Maar volgens Flach was de oude bestuurscultuur ook goed, maar “nu hebben we wat nieuwe elementen toegevoegd.” Flach meende dat in het kader van de bestuurscultuur Van der Wulp bestuurders in “interviews” niet van allerlei dingen moeten gaan “betichten, maar het debat in de raad dient te voeren.”

In reactie op Van Wulp (en Adrie Scheurwater [EVA] Oene Doevendans [Realistisch Ambacht] en Marijke Gommans [D66]) gaf de wethouder Flach aan er niets voor te voelen om de Winkeltijdenverordening te wijzigen. Hij koos hierbij niet voor een principiële insteek, maar voor een pragmatische benadering. “De winkeliers die op zondag open willen zijn op één hand te tellen. En als er één winkel op zondag open gaat, dan moeten de andere winkeliers vanuit concurrentieoverwegingen ook wel openen. Dat geldt zeker bij supermarkten. Dus zo vrij is de keuze van de winkeliers niet. Ik denk dat ons standpunt een groot draagvlak bij de winkeliers heeft.”

Coalitiepartijen

CDA
Het meest lovend over het coalitieakkoord was CDA-woordvoerder Wenny van der Hee. “Alle punten in ons verkiezingsprogramma zijn overgenomen. En ik ben ook blij dat het zwembad op zondag ook open kan, maar het moet financieel wel haalbaar zijn. Het ‘samen werken’ hoort bij het CDA, het omzien naar elkaar, de verbinding zoeken past bij het CDA,” aldus een zeer tevreden Van der Hee. Ook de revitalisering van Cascade, het cultureel centrum met een “open karakter” en dat “bruisend” is, vindt zij belangrijk en ze was daar zeer blij mee.

Gemeente Belangen
Ook in de bijdrage van Gemeente Belangen kwam de term “verbinding” vaak voor. “De verbinding binnen deze raad is noodzakelijk om de verbinding met de inwoners te realiseren, immers, wat je naar buiten toe belooft, moet je van binnenuit organiseren,” zei Melis Nugteren. Participatie is volgens hem ook intern belangrijk voor de verbinding binnen de gemeenteraad. “Het werken met startnoties gaat hier zeker aan bijdragen. Er komt eveneens een participatiecoach in de ambtelijke organisatie, die advies geeft bij participatietrajecten. De rol van participatiecoach beleggen we in de organisatie.”

Ook was hij “verheugd dat de zondagsopening van het zwembad zo snel mogelijk wordt behandeld, zodat onze inwoners op elke dag van de week gebruik kunnen maken van deze faciliteiten.” Volgens Nugteren “er meer ruimte door de term ‘ontspanning’ en kunnen evenementen nu zeven dagen per week worden gehouden. Met het van slot halen van het zwembad en de uitbreiding van de mogelijkheden op zondag, zijn twee voor ons belangrijke punten opgenomen in het zwembad.”

VVD
VVD’er Daan van den Wollenberg vond het “evenwichtig en mooi akkoord, dat zorgvuldig is opgesteld.” Er is volgens hem ruimte voor opening van het binnenbad op zondag, en “er wordt geïnvesteerd in de verkeersveiligheid, de hondenbelasting gaat op de schop, het sociale domein wordt geherijkt.” De problemen van de woningmarkt moeten ook aangepakt worden. Naar zijn mening doen alle raadsfracties er toe en staat hij open voor ideeën van deze fracties.

SGP-ChristenUnie
Uit zijn bewoording leek Leo Platschorre (SGP-ChristenUnie) het minst blij te zijn. “Het coalitieakkoord is het resultaat van geven en nemen. Lang niet alles wat in de verkiezingsprogramma’s van de betrokken fracties staat, kan worden gerealiseerd. Als ‘gelijkwaardige’ partners hebben we met elkaar onderhandeld. En de SGP-ChristenUnie is tevreden met het resultaat wat er nu ligt. Maar: helaas zitten er ook punten in dit akkoord waar we niet zo blij mee zijn. Toch vindt hij dat dit akkoord "grotendeels in lijn is met het vorige coalitieakkoord." Platschorre wil bijdragen aan het vergroten van het vertrouwen in de lokale politiek. Hij wil daarom een andere bestuurscultuur, “de Ambachtse bestuurscultuur”. Hierbij is de raad een soort toezichthouder op de uitvoering van de raadsbesluiten door het college. Deze besluiten moeten door een zo groot mogelijke meerderheid in de raad worden genomen.

Foto's: CDA H.I.Ambacht, Gemeente Belangen

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.