Burgemeester heeft vertrouwen in controle QR-code door Ambachtse horeca

21 september 2021
Burgemeester heeft vertrouwen in controle QR-code door Ambachtse horeca

HENDRIK-IDO-AMBACHT - Aanstaande zaterdag wordt het coronatoegangsbewijs voor de horeca ingevoerd. Ondanks stevige kritiek heeft toch een meerderheid van de Tweede Kamer de nieuwe coronamaatregel goedgekeurd. Alleen op terrassen hoeven bezoekers de QR-code niet te laten zien.

De controle op de handhaving van deze regel door de horeca ligt bij de gemeenten, met name de  bijzondere opsporingsambtenaren (BOA’s). De controle staat of valt met de handhavingscapaciteit en ook het politiek draagvlak is belangrijk.

Gevraagd naar dit aanwezigheid van dit draagvlak bij de raadsfracties in Hendrik-Ido-Ambacht, levert dit een divers beeld op: de burgemeester vertrouwt op naleving, CDA en EVA willen normaal toezicht, Gemeente Belangen wil "steekproefgewijs" controleren, AUB en RA willen geen (normaal) toezicht.

Burgemeester Heijkoop: vertrouwen in naleving door horeca

De SGP-ChristenUnie heeft geen inhoudelijk standpunt, maar verwijst door naar de portefeuillehouder, de burgemeester. “In dit kader is hij een zelfstandig bestuursorgaan die daar in overleg met de driehoek (justitie en politie) beslissingen in neemt. Het is niet (meer) aan de politiek nu de Tweede kamer een besluit heeft genomen,” aldus de fractievoorzitter Leo Platschorre.

Gevraagd naar de opvatting van burgemeester Heijkoop geeft hij aan dat het vertrouwen heeft dat de Ambachtse horecaondernemers “zich aan de regels houden. Dat is ook gebleken tijdens de anderhalve meter regelgeving. Daar hebben we op een normale adequate manier op gehandhaafd. We zijn daarin flexibel en huren extra capaciteit in als dat nodig is. Dat gaan we nu ook doen.” Heijkoop lijkt weinig te voelen voor een voor een passieve handhaving zoals de burgemeester van Amsterdam heeft besloten: “Aan symbooldiscussies tussen burgemeesters van grote steden met het kabinet doe ik niet mee. We doen het op de Ambachtse manier waar in vertrouwen centraal staat.”  

Gemeente Belangen: steekproefgewijs controleren

Marjet Vogelaar, de fractievoorzitter van Gemeente Belangen, zegt het volgende hierover: "De heer Platschorre heeft gelijk als hij zegt dat de burgemeester hier verantwoordelijk voor is. Maar wij als fractie van Gemeente Belangen hebben natuurlijk hier wel een mening over. De ondernemer is verantwoordelijk voor het checken van het coronatoegangsbewijs (de app). Steeksproefgewijs controleren lijkt ons prima idee. We komen uiteindelijk uit een anderhalve meter maatschappij en dat vraagt weer gewenning om terug te gaan naar het 'oude' normaal." 

CDA, EVA en VVD: normaal en actief toezicht

Het CDA en Echt Voor Ambacht (EVA) zitten op de lijn het landelijke besluit door de gemeente normaal dient te worden gehandhaafd. “Onze burgemeester heeft alle vertrouwen in de horeca-ondernemers in Ambacht. Er vindt normaal toezicht plaats van de kant van de gemeente. Dat ging met de anderhalve meter goed en daar wordt ook nu van uitgegaan”, aldus CDA-fractievoorzitter Wenny van der Hee.

Haar collega van EVA zit op dezelfde lijn: “De fractie van EVA voegt zich naar de wet. Wanneer de wet een actieve handhaving vereist voor activiteiten binnenshuis, dan kunnen wij niet anders dan hiermee akkoord gaan. Voor handhaving wordt geld door het rijk gegeven, waardoor er voldoende capaciteit kan zijn tot de maatregelen wijzigen”, vindt Adrie Scheurwater.
Ook de VVD lijkt voor normaal toezicht te zijn. “Het OMT is duidelijk in haar advies geweest en heeft aangegeven dat “Er geen versoepelingen waren gekomen zonder coronapas Een belangrijke voorwaarde voor het loslaten van de afstandsmaatregelen in cafés en restaurants is het handhaven op de coronapas. Als VVD HIA gaan wij er vanuit dat de burgemeester het besluit van de Tweede Kamer respecteert”, vertolkt VVD-fractievoorzitter Jauharina Oelfke- ten Seldam haar standpunt. Als het gaat capaciteit, verwijst ze naar de burgermeester: “Inzicht in de actuele capaciteit ligt bij de burgemeester. In zijn updates naar de raad toe is altijd aangeven dat de capaciteit van handhaving krap is. Bij extra taken zal extra capaciteit dus zeker nodig zijn”. 

AUB en RA: geen (normaal) toezicht

Volgens AUB is landelijk een verkeerd besluit genomen. Volgens fractievoorzitter Jan Struik is het “uitsluiten van burgers om aan delen van de samenleving deel te nemen is in strijd met onze grondwet en aan boven onze grondwet gestelde internationale verdragen. Daarom zien wij als fractie geen noodzaak hier middels handhaving op toe te zien. In onze mening is het handhaven onrechtmatig en zou iedere opsporingsambtenaar bij zich zelf te rade moeten gaan of dit strookt met zijn geweten. Wat Ambacht Uw Belang betreft mogen alle onderdrukkende maatregelen per omgaande ingetrokken worden.”

Oene Doevendans (Realistisch Ambacht) is een fel tegenstander van het coronatoegangsbewijs. Hij vindt dat de rijksoverheid hiermee “een vorm van apartheid/uitsluiting invoert, die zal leiden tot een groeiende tweedeling in de samenleving. Dit kan leiden tot zeer ongewenste consequenties.” Als gaat om de handhaving kan Doevendans zich “erg vinden in de door Amsterdam gekozen aanpak, oftewel: niet actief handhaven, tenzij er excessen zijn. Wij hopen dan ook dat het college onze voorkeur steunt. We moeten ervoor waken dat we, in lijn met uitspraken van onze Koning, ‘niet normaal maken wat niet normaal is’," aldus Doevendans.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.