zaterdag 29 januari 2022

Alles over Ambacht

Wet verplichte GGZ gaat in op 1 januari

24 december 2019 (door Hennie van der Zouw)

HENDRIK-IDO-AMBACHT - Op 1 januari 2020 treedt de Wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (WVGGZ) in werking. Die bepaalt de rechten van mensen die verplicht opgenomen worden.

De nieuwe wet vervangt de wet Bijzondere Opname Psychiatrische Ziekenhuizen (Wet BOPZ).

Wanneer iemand door een ernstige psychiatrische aandoening een gevaar voor zichzelf of anderen is en hulp weigert, kan verplichte zorg nodig zijn. De nieuwe wet regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de ggz.

De belangrijkste veranderingen:
- Met de nieuwe wet kan de verplichte zorg ook thuis of poliklinisch verleend worden.
- Betrokkene en zijn familie hebben inspraak in de behandeling en de zorg en ondersteuning daarna.
- Wie vreest dat iemand zichzelf of anderen ernstig nadeel kan toebrengen, kan dat melden via een      meldpunt en voor Hendrik-Ido-Ambacht via het formulier op www.dienstgezondheidjeugd.nl/wvggz.

GGD ZHZ
GGD Zuid-Holland Zuid voert de WvGGZ-taken uit voor gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Zo neemt GGD ZHZ de meldingen in ontvangst en voert die organisatie een zogenaamd verkennend onderzoek uit. Meer informatie over de wet vindt u op www.dienstgezondheidjeugd.nl/wet-verplichte-ggz

Deel dit bericht met je vrienden!