zaterdag 29 januari 2022

Alles over Ambacht

Gemeente Belangen stelt vragen omtrent de verkeersveiligheid op de Onderdijkse Rijweg

26 juni 2019

HENDRIK-IDO-AMBACHT - Gemeente Belangen stelt vragen aan het college van Hendrik-Ido-Ambacht vragen omtrent de verkeersveiligheid op de Onderdijkse Rijweg ter hoogte van Hooftwijk, waar de inwoners zich zorgen over maken.

“Met de uitbreiding van het aantal woningen in het gebied Volgerlanden-Oost is ook de verkeers- intensiteit in en rond dit gebied fors toegenomen. Door deze toename is de verkeersveiligheid evenredig afgenomen, vooral op de Onderdijkse Rijweg ter hoogte van Hooftwijk. De Onderdijkse Rijweg is voor fietsers en voetgangers ook nog eens de doorgaande route richting Zwijndrecht.

1. Auto’s komende vanaf de Veersedijk rijden vaak met (te) hoge snelheid;
2. De drempels ter hoogte van de Hooftwijk remmen niet tot nauwelijks het verkeer af;
3. De Onderdijkse Rijweg is niet ingericht voor de hoeveelheid auto’s die uit de
    Volgerland-Oost de kortste route richting het Noordeinde/A15 nemen;
4. De Onderdijkse Rijweg is onvoldoende ingericht als 30km weg;
5. De speeltuin Hooftwijk grenst direct aan de Onderdijkse Rijweg, waardoor de
    veiligheid voor de spelende kinderen aldaar met deze verkeersintensiteit en de
    snelheid waarmee men rijdt ernstig in gevaar komt.

Naar aanleiding van bovenstaande zorg die leeft onder de inwoners van Hooftwijk, heeft de fractie van Gemeente Belangen de volgende vragen aan de portefeuillehouder gesteld:

1. Hoe kan het zijn dat door de aanleg van een woonwijk de verkeersveiligheid kennelijk
    niet voldoende is aangepast aan de toegenomen verkeersbewegingen?

2.  Hoe kunnen we de verkeersveiligheid op de Onderdijkse Rijweg nabij Hooftwijk
     vergroten?

3.  Hoe kunnen we het gemotoriseerde sluipverkeer van de Onderdijkse Rijweg weren?

4.  Hoe kunnen we de voetgangers en fietsers op de Onderdijkse Rijweg scheiden van
     het gemotoriseerde verkeer?

5.  Hoe kan het verkeer in de Volgerlanden middels daarvoor bestemde aan- en
     afvoerwegen de wijk verlaten, zonder hierbij de Onderdijkse Rijweg onevenredig te
     belasten?

6.  Welke maatregelen kunnen er genomen worden om de verkeersveiligheid op de
     Vrouwgelenweg te vergroten?

7.  Wat kan er gedaan worden om het sluipverkeer door de wijk tegen te gaan en de
     auto’s via de gewenste routes te leiden?”

Tot zover: Gemeente Belangen.

Deel dit bericht met je vrienden!