vrijdag 28 januari 2022

Alles over Ambacht

Twee hamerstukken op Raadsvergadering van 4 maart

4 maart 2019 (door Hennie van der Zouw)

HENDRIK-IDO-AMBACHT - Op de agenda van de openbare raadsvergadering van maandag 4 maart 2019, vanaf 20.00 uur, in de Raadzaal van het Gemeentehuis, staat onder andere dat tijdens deze vergadering het bestemmingsplan van de Achterambachtseweg 49 zal worden vastgesteld.

Op grond van de adviezen van de raadscommissie zijn de raadsvoorstellen onderverdeeld in hamerstukken (H) en debatstukken (D).

De raad behandelt de volgende voorstellen:
7.     Raadsvoorstellen Algemeen Bestuurlijke Aangelegenheden - Financiën: Geen voorstellen.
8.     Raadsvoorstellen Welzijn, Onderwijs, Sociale Zaken: Geen voorstellen.
9.     Raadsvoorstellen Ruimtelijke Zaken - De Volgerlanden.
9.1. H 4e wijziging GR Bureau Openbare Verlichting
9.2. H Vaststelling bestemmingsplan Achterambachtseweg 49
10.  Comptabiliteitsbesluit
11.  Sluiting

In de informatieruimte van het gemeentehuis liggen de vergaderstukken ter inzage. U kunt de stukken ook via de gemeentesite inzien: www.h-iambacht.nl/gemeenteraad. In het scherm kunt u dan klikken op Vergaderstukken in raadsinformatie.

Wilt u uw mening geven over een agendapunt? Maak dan gebruik van het spreekrecht aan het begin van de vergadering. Dit moet u ten minste twee werkdagen voor de vergadering melden bij de griffier.

Deel dit bericht met je vrienden!