zondag 23 januari 2022

Alles over Ambacht

Echt Voor Ambacht (EVA) verbaasd over reactie coalitiepartij

14 december 2018 (door Hennie van der Zouw)

HENDRIK-IDO-AMBACHT - Op de locatie Zuidwende-Zuid was oorspronkelijk de bouw van een kerk gepland. Maar nadat het bestuur van de Gereformeerde gemeente besloten had hiervan af te zien moet een bestuurlijke keuze worden gemaakt inzake de hoofdlijnen voor een nieuwe ruimtelijke invulling voor deze locatie.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 3 december heeft Echt Voor Ambacht (EVA) samen met VVD, PvdA en AUB, omdat deze fracties ook voor meer groen in de gemeente zijn, hiervoor een motie ingediend. Zij is van mening dat de locatie Zuidwende-Zuid een geleidelijke groene overgang kan vormen naar het bedrijfsterrein Ambachtse Zoom. De aanwezige aardgasleiding in de onmiddellijke nabijheid maakt de ruimtelijke invulling zeer beperkt. Daarnaast is het geluidsniveau van de rijksweg eveneens een storende factor. Middels deze motie heeft de fractie het college gevraagd te onderzoeken of het mogelijk is de locatie Zuidwende-Zuid, wat betreft de ruimtelijke invulling, groen te houden door middel van aanplant van bomen en struiken.

De fracties van SGP/CU, Gemeente Belangen, CDA en D66 vonden het een sympathieke motie, maar wilden liever een inventarisatie – n.a.v. de reactie van de Portefeuillehouder – in heel de gemeente naar eventueel meer plekken die de functie groen kunnen krijgen. En daarom stemden zij tegen de motie.

Echt Voor Ambacht (EVA) is van mening dat de motie om Zuidwende-Zuid als een groene bestemming aan te wijzen niet tekort doet aan een inventarisatie naar eventueel meer plekken die de functie van groen kunnen krijgen. Ook EVA is voorstander van meer groen in de gemeente. De groene aanwijzing van Zuidwende-Zuid behoeft niet te wachten op de inventarisatie van de gehele gemeente.

Lees meer over:

eva zuidwende-zuid
Deel dit bericht met je vrienden!