dinsdag 18 januari 2022

Alles over Ambacht

Gemeente Belangen over een nog Groenere Gemeente

6 december 2018

HENDRIK-IDO-AMBACHT - Tijdens de afgelopen vergadering van de Gemeenteraad van 3 december jongsteleden werd gesproken over de invulling van de plek langs de Zuid-Wende Zuid waar aanvankelijk een kerkgebouw zou komen.

Gemeente Belangen is blij dat onderzocht gaat worden om dit stuk grond groen te houden, tenslotte een van de speerpunten van Gemeente Belangen. Er zijn echter meer plekken in onze gemeente die naar de mening van Gemeente Belangen wellicht in aanmerking zouden kunnen komen voor een permanente groene “bebouwing.“

De fractie van Gemeente Belangen is daarom verheugd dat het college heeft toegezegd te zullen inventariseren ,samen met onze inwoners, welke delen van H-I-Ambacht daarvoor in aanmerking kunnen komen. Op deze wijze kan onze gemeente nog groener worden en dus een nog gezondere omgeving voor onze inwoners creeren.

Gemeente Belangen strijdt al lang voor meer participatie en invloed van en door de inwoners. Zij zijn tevreden en hebben dat ook al verschillende keren duidelijk gemaakt, dat het belang van de inwoners in dit college een grote rol is gaan spelen.

Zij geven graag alle inwoners altijd de gelegenheid om mee te praten en te denken over het te voeren beleid. Dat dit wordt gewaardeerd, bleek ook zaterdag 1 december maar weer eens. Door vele inwoners, die zij deze dag spraken in de verschillende wijken van de gemeente, werd deze zienswijze gedeeld.

Gemeente Belangen is er ook van overtuigd dat de inwoners van Ambacht achter hen staan, als het gaat om het behoud van het groen in het mooie dorp Ambacht. Op deze manier belooft deze raadsperiode van vier jaar een bijzondere te worden met een meelevende inwoner als een van de speerpunten. Natuurlijk beseft Gemeente Belangen ook dat het niet zal lukken iedereen tevreden te stellen.

Zoveel mensen, zoveel wensen, zo is dat nu eenmaal.

Gemeente Belangen probeert altijd en met respect voor anders denkenden, uitleg te geven over het te voeren beleid en de richting die ze kiezen.

Lees meer over:

groen gemeente belangen
Deel dit bericht met je vrienden!