zondag 23 januari 2022

Alles over Ambacht

Echt Voor Ambacht (EVA) zegt nee tegen het Bomenbeleidsplan

5 december 2018 (door Hennie van der Zouw)

HENDRIK-IDO-AMBACHT - De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht heeft de volgende visie: "Een groene gemeente waarin het fijn wonen, werken en recreëren is". Het Bomenbeleidsplan 2018-2033 – wat 3 december op de agenda van de gemeenteraadsvergadering stond - geeft de beleidskaders aan waarbinnen de komende jaren deze visie op het gebied van bomen wordt gerealiseerd.

Het nieuwe Bomenbeleidsplan is de erkenning voor de grote waarde die de groene gemeente Hendrik-Ido-Ambacht heeft voor al haar bewoners, zo zegt het college. Dit bomenbeleidsplan 2018-2033 is de opvolger van het oude bomenbeleidsplan (2009), die een actualisatieslag verdiende. Nieuwe behoeften, andere leefgewoonten, maatschappelijke ontwikkelingen en de groei van de gemeente vragen om een nieuwe invulling van beleid over bomen.

Door veel gemeentelijke (Bijna 50% van de in de gemeente aanwezige bomen worden volgens het nu te behandelen Bomenbeleidsplan kapvergunning vrij) en particulieren bomen kapvergunningvrij te maken verliest men – naar de inzichten van de fractie - de regie op het aantal bomen in de gemeente. De vele vragen die het voorstel opriep en het verzoek van Echt Voor Ambacht (EVA) het voorstel terug te nemen weerhield de college er niet van het voorstel toch te willen behandelen.

Hendrik-Ido-Ambacht ligt tussen twee drukke rijkswegen, bomen dienen dan ook de gezondheid van de inwoners. Eén van de uitgangspunten van het college luidt:

Alle bomen zijn belangrijk. Veel bomen – zowel gemeentelijk als particulier – zijn het beschermen waard. Zet men met dit Bomenbeleidsplan niet overboord, zo vraagt de fractie zich af. In het coalitieprogramma zegt het college transparant te willen zijn. Vreemd is dan ook dat inwoners onvoldoende betrokken zijn dit nieuwe Bomenbeleidsplan. Onder het dorpspanel  is een enquête - van de 319 deelnemers hebben er 140 de vragenlijst ingevuld -gehouden, maar de vraag ‘bent u het eens met voornemen om veel bomen kapvergunningvrij te maken’,  ontbrak.

Als de gemeente kapvergunningvrije bomen wil gaan kappen wordt dit op de site en in het gemeentenieuws geplaatst. Naar aanleiding van de publicaties kunnen inwoners vragen hierover stellen en een heroverweging vragen. Is dit eigenlijk niet hetzelfde als bezwaar maken. Wat is dan de meerwaarde van dit nieuwe Bomenbeleidsplan?

Ook omdat inwoners onvoldoende betrokken zijn geweest bij dit nieuwe Bomenbeleidsplan heeft Echt Voor Ambacht (EVA) nee gezegd tegen dit raadsvoorstel.

Lees meer over:

bomen eva beleidsplan
Deel dit bericht met je vrienden!