Alles over Hendrik Ido Ambacht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Gemeente staat er op vele vlakken goed voor'
11jul 2018

Gemeente staat er op vele vlakken goed voor

HENDRIK-IDO-AMBACHT - Het jaar 2017 was het laatste volle kalenderjaar van het vorige college. Aan het einde blijkt dat de gemeente er op vele vlakken goed voorstaat. Jan Heijkoop, burgemeester Hendrik-Ido-Ambacht: "In de afgelopen bestuursperiode is een solide en robuust financieel beleid ingezet. En in de afgelopen jaren krabbelde de economie weer op. Hierdoor hebben we kunnen investeren in de leefomgeving van onze inwoners, zonder dat de lasten voor inwoners of ondernemers hoefden te stijgen. We hebben de gemeente in een goede staat kunnen overdragen aan het nieuwe college."

Overschot
"We sluiten het jaar 2017 af met een overschot op onze jaarrekening. Dit overschot is een optelsom van vele kleine positieve resultaten", legt André Flach, portefeuillehouder financiën, uit. "Zo was de algemene uitkering groter dan verwacht, waardoor we onverwacht meer geld van het Rijk kregen. En door de aantrekkende woningbouw hebben we meer inkomsten uit leges ontvangen." Ook waren er in de regio financiële voordelen, onder meer doordat Hardinxveld-Giessendam is toegetreden tot de Drechtsteden. Toch waren er niet alleen maar meevallers. Een opmerkelijke tegenvaller: door de kwakkelende winter, waarbij de temperatuur telkens rond het vriespunt schommelde, moest er veel meer gestrooid worden dan verwacht.

Mooie resultaten in 2017
In het jaar 2017 hebben we veel voor elkaar gekregen. Zonder uitputtend te kunnen zijn, hebben we de volgende mooie resultaten behaald. We hebben het groene karakter van de gemeente uitgebreid. En met het vaststellen van de Energiestrategie Drechtsteden is er een mijlpaal gezet om tot een energie neutrale regio te komen. Wij zullen daar zeker ons steentje aan bijdragen. En samen met de stichting CAI gaven we een mooie stimulans aan de Ambachtse samenleving. Nu het Havenhoofd en het Kerkplein opnieuw zijn ingericht en er een proef is geweest met fitnesstoestellen in het Baxpark, wordt dit steeds zichtbaarder. Het nieuwe Jeugdspeelpark is inmiddels geopend en de opening van het nieuwe zwembad komt ook weer een stap dichterbij.

We kunnen stellen dat de transitie in het sociaal domein gelukt is. We beheersen het systeem goed. Zo goed dat we een lokale impuls konden gegeven aan onze jeugdhulp en er extra geld beschikbaar gekomen is voor maatschappelijk werk, GGZ-ondersteuning, preventie en het dementievraagstuk.

Ook in de regio hebben we werk verzet. Met alle raden van de gemeenten in de Drechtsteden maakten we plannen op het gebied van wonen, werken en bereikbaarheid. Dit noemen we de Groeiagenda 2030. Daarmee is er een goed fundament gelegd om de regio door te laten groeien. Meer informatie hierover is te lezen op www.drechtsteden.nl.

Onze gemeente groeit. Ook de komende jaren nog. Daarom is het aantrekken van nieuwe bedrijven en het behouden van bestaande bedrijven van groot belang. Met het doortrekken van de Antoniuslaan en het verplaatsen van het Waterbusplein zijn de randvoorwaarden gecreëerd voor de ontwikkeling van bedrijventerrein Antoniapolder.

Positief resultaat
Vanwege het positieve resultaat op de jaarrekening, kunnen we al meteen een aantal acties in gang zetten. Denk bijvoorbeeld aan het groene karakter van de gemeente nog verder uitbreiden, onder andere door het herstellen van stormschade van de afgelopen winter en voor de omgevallen bomen extra bomen te planten. En het geeft de financiële ruimte om meteen al grotere bomen te planten als we herplanten.

Maar we gebruiken het geld ook onder andere voor: het opstellen van de nieuwe detailhandelsstructuurvisie en gebiedsvisie voor het centrum, waarbij we actief inwoners en ondernemers betrekken; het uitvoeren van lokale acties in het kader van de Energiestrategie; het uitvoeren van acties uit de Waalvisie, waaronder een fietsverbinding over de Waal en het voor fietsers veiliger maken van de Achterambachtseweg; en het schoonmaken van de Sophiapromenade, waarbij het ingelopen vuil en kauwgom uit de natuurstenen verharding wordt gehaald.

Ook wordt het overschot in de reserves gestort. Een deel gaat naar de reserve van het Sociaal Domein, om zo toekomstige tegenvallers in de Jeugdhulp of WMO op te kunnen vangen. Een ander deel gaat naar de algemene reserves, om algemene tegenvallers in de toekomst op te kunnen vangen.

Infographic en app
Bent u benieuwd naar meer cijfers uit de jaarrekening? In een handige Infographic op www.h-i-ambacht.nl zet de gemeente ze voor u op een rijtje. Wilt u daarna meer informatie over een of meerdere onderwerpen? Bekijk dan de gemakkelijke jaarrekening-app op https://hendrik-ido-ambacht.begrotingsapp.nl/jaarstukken-2017-. Hier vindt u met maar een paar kliks alle informatie die u interessant vindt.Deel dit bericht met je vrienden!