woensdag 26 januari 2022

Alles over Ambacht

Nieuw logo voor vernieuwd ikc De Meander: ‘Samen, kleurrijk en beweging’

29 mei 2018 (door Hennie van der Zouw)

HENDRIK-IDO-AMBACHT - Als volgende stap in de metamorfose van christelijk integraal kindcentrum De Meander aan de Witte de Withstraat in Hendrik-Ido-Ambacht hebben Sam (babygroep), Luke (groep 2) en Kris (groep 5) samen met bestuurder Ad Vos van PIT kinderopvang & onderwijs het nieuwe logo van kindcentrum De Meander onthuld. Zij deden dat onder toeziend oog van alle kinderen die opvang en onderwijs hebben op de locaties Bekestein en Witte de With en hun ouders. In juli sluit locatie Bekestein en biedt kindcentrum De Meander opvang en onderwijs van 0 tot 13 jaar aan op de verbouwde locatie aan de Witte de Withstraat. Vanaf 27 augustus kunnen kinderen vanaf baby tot puber dus terecht op één vernieuwde locatie.

Sam, Luke en Kris onthulden samen met Ad het logo door een gordijntje weg te schuiven waarachter een groot bord met het nieuwe logo tevoorschijn kwam. Dit bord krijgt straks een plek op de gevel van het gebouw. In het nieuwe logo komt het kleurrijke tot uiting dat ook aan de buitenkant en in het gebouw is verwerkt. Ook speelt het ‘samen’ een belangrijke rol. “Die verbondenheid vinden wij belangrijk. Wij gaan voor partnerschap met de kinderen, met de ouders, met de omgeving, met pedagogisch medewerkers en leerkrachten en met alle anderen die op welke manier dan ook betrokken zijn bij onze kinderopvang en ons onderwijs,” aldus Caroline Scheurwater, directeur onderwijs.

Het samen staat eveneens voor de integratie van kinderopvang en onderwijs. Ook symboliseert het nieuwe beeldmerk beweging en sport, het nieuwe thema van het kindcentrum. Recentelijk is een nieuwe sport- en spelzaal geplaatst op het plein en de voorbereidingen voor een eigentijds speelleerplein zijn in volle gang. “Op de vernieuwde Meander zijn alle kinderen - van 0 tot 13 jaar - elke 45 minuten in beweging, dus ook bij de kinderopvang,” benadrukt Manja van Hengel, manager kinderopvang. Kinderen hebben een belangrijke stem gehad in het kiezen van het thema en het ontwerp van het speelleerplein.

Uniek
Ad Vos blikte in zijn speech kort terug op de fusie van PIT in 2016 met het toenmalige bestuur Trhiade in Ambacht. “Sinds die tijd is er heel veel gebeurd en hebben we drie prachtige kindcentra in Ambacht waarvan De Meander er een is. Het unieke van christelijk integraal kindcentrum De Meander is dat het opvang en onderwijs biedt van baby tot puber. Uw kind kan dus vanaf baby totdat hij/zij naar het voortgezet onderwijs gaat hier terecht en het kan rekenen op één ontwikkellijn. Wij zijn één organisatie, met één bestuur, werken vanuit één missie en visie en hebben één team van pedagogisch medewerkers en leerkrachten op onze locaties. Daarmee zijn we een koploper.”

Na de onthulling was er gelegenheid om de vorderingen van de verbouwing te bekijken onder het genot van een kopje koffie en thee. Alle kinderen kregen in de groep een kleurrijk ijsje om te vieren dat De Meander een nieuw logo heeft. In september is de officiële opening van het vernieuwde kindcentrum De Meander.Op de foto’s hierboven: Als volgende stap in de metamorfose onthulden Sam (babygroep), Luke (groep 2) en Kris (groep 5) samen met bestuurder Ad Vos van PIT kinderopvang & onderwijs het nieuwe logo van christelijk integraal kindcentrum De Meander.

Foto boven artikel: Het unieke van christelijk integraal kindcentrum De Meander is dat het opvang en onderwijs biedt van baby tot puber.
 


Lees meer over:

pit logo meander
Deel dit bericht met je vrienden!