woensdag 26 januari 2022

Alles over Ambacht

Het nieuwe college presenteert zijn plannen

16 mei 2018 (door Hennie van der Zouw)

HENDRIK-IDO-AMBACHT - Op 15 mei zijn de nieuwe wethouders van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht benoemd door de gemeenteraad. André Flach namens de SGP-ChristenUnie, Ralph Lafleur namens Gemeente Belangen en Steven van Die namens CDA. Wat spraken zij af? En wie zijn zij?

Coalitieprogramma: Gewoon Ambacht
Met het coalitieprogramma Gewoon Ambacht gaan SGP-ChristenUnie, Gemeente Belangen en CDA de komende 4 jaar hun samenwerking aan. Gewoon Ambacht zegt iets over onze identiteit, onze historie, over hoe we met elkaar omgaan, over onze buitenruimte, over onze verenigingen, kerken en nog veel meer. Enerzijds straalt het uit: ‘doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg' en tegelijkertijd is het zelfbewust: ‘ja zo doen we dat gewoon in Ambacht, of zo vinden wij dat gewoon.’ Wij zijn ervan overtuigd dat veel Ambachters houden van Ambacht zoals het is en willen dat wij dat zo houden en waar nodig verbeteren. Gewoon voor de Ambachters!

Goede zorg en ondersteuning voor alle inwoners
In Ambacht doet iedereen mee. Kwetsbare groepen zoals ouderen of jongeren met problemen krijgen daarbij de zorg die ze nodig hebben. Preventie is daarbij een belangrijk woord. We zetten in op het innoveren van de zorg, samen met onze inwoners en maatschappelijke partners.

Goede voorzieningen
We investeren we in goede schoolgebouwen en we versterken  de functie van Cascade tot multifunctionele ontmoetingsplaats voor alle inwoners. Samen met ons nieuwe zwembad en het nieuwe Jeugdspeelpark hebben wij onze inwoners veel te bieden.

Dorps karakter in een mooie woonomgeving
Onze  gemeente heeft een eigen identiteit met een dorps karakter. We behouden graag die hoge kwaliteit van wonen en leven waaronder de rust in ons dorp met de door velen zo gewaardeerde zondagsrust en de ruim opgezette, groene structuur. Daarom planten we 500 bomen extra en worden vrijkomende locaties niet als vanzelfsprekend bebouwd. We zoeken in onze stedelijke omgeving naar balans tussen wonen, werken en milieu.

Duurzaam leven
Het groene karakter van Hendrik-Ido-Ambacht heeft een positieve invloed op de gezondheid en het welbevinden van onze inwoners. De omgeving moet ook prettig, schoon en veilig zijn. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van inwoners, bedrijven en gemeente. We willen de aarde als een goed rentmeester gebruiken om die door te kunnen geven aan de volgende generaties. Met een actieplan duurzaamheid met als speerpunten afvalscheiding en energietransitie willen we een serieuze stap zetten in het duurzamer maken van onze gemeente.

Samen
We voeren een solide financieel beleid en werken met een kritische blik op regionale schaal samen met andere gemeenten. De Ambachtse samenleving vormen we met elkaar; met onze inwoners, bedrijven en instellingen. Die kennis, ervaring en creativiteit zetten we graag in voor de toekomst van onze gemeente.

College van Burgemeester en Wethouders
De drie nieuwe wethouders die deze plannen uit gaan voeren zijn André Flach, Ralph Lafleur en Steven van Die. Dit doen zij samen met burgemeester Jan Heijkoop.

André Flach
André Flach wordt wethouder Financiën, Economie, Regio & De Volgerlanden. Hij is geboren en opgegroeid in Ridderkerk. Vanaf 1997 woont hij in Hendrik-Ido-Ambacht, samen met zijn vrouw en later hun vier zoons. In 2001 werd André politiek actief voor de SGP-ChristenUnie. Sinds 2004 was hij burgerraadslid, in 2006 werd hij gemeenteraadslid vanaf 2010 is hij wethouder.

Ralph Lafleur
Ralph Lafleur wordt wethouder Duurzaamheid, Ruimte, Mobiliteit & Wonen. Hij woont al 8 jaar in Hendrik-Ido-Ambacht, heeft daarvoor in Dordrecht gewoond en heeft zijn roots in Ridderkerk. Zo'n 3 jaar geleden startte Ralph als schaduwfractielid bij Gemeente Belangen. En nu is hij de eerste wethouder van Gemeente Belangen sinds de oprichting in 1974.

Steven van Die
Steven van Die wordt wethouder Sociaal domein, Onderwijs & Sport. Steven van Die is een echte Ambachter: geboren en getogen in ons dorp en altijd al actief, bijvoorbeeld als lid van voetbalvereniging ASWH of de HJF. Ruim 8 jaar geleden raakte hij geïnspireerd door oud-wethouder Henk van der Giessen om mee te lopen met de lokale politiek. Naast zijn werk als raadslid werkte Steven als consultant bij BMC, een adviesbureau voor de publieke sector.

Jan Heijkoop
Jan Heijkoop is burgemeester en is daarnaast verantwoordelijk voor de algemene portefeuilles als openbare orde en veiligheid, politie en brandweer, kabinetszaken, jumelage en facilitaire zaken. Hij is al sinds 2012 burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht en is kortgeleden voor de komende 6 jaar herbenoemd.

Deel dit bericht met je vrienden!