woensdag 26 januari 2022

Alles over Ambacht

SGP-ChristenUnie, Gemeente Belangen en CDA gaan nieuw college vormen

8 mei 2018

HENDRIK-IDO-AMBACHT - In Hendrik-Ido-Ambacht vormen de SGP-ChristenUnie, Gemeente Belangen en CDA de komende vier jaar samen het college. Na een intensieve periode van verkenning maakte informateur André Flach dat maandagavond namens de drie partijen bekend. De partijen hebben alle drie aangegeven met vertrouwen de samenwerking aan te gaan. De wethoudersposten worden ingevuld door André Flach namens de SGP-ChristenUnie, Ralph Lafleur namens Gemeente Belangen en Steven van Die namens het CDA.

Samenwerking
De drie partijen geven aan op een open en constructieve manier te willen samen werken met alle partijen in de gemeenteraad. Flach:'' we willen verbindingen leggen tussen partijen die in de coalitie samenwerken en daarbuiten. Om die reden is een aantal speerpunten van partijen die niet deelnemen aan de coalitie, meegenomen. Dat doet recht aan de breedte van de verkiezingsuitslag en geeft draagvlak in de Ambachtse samenleving."

Wethouders
André Flach keert terug in het college. Hij was de afgelopen twee collegeperiodes wethouder en had daarin o.a. De Volgerlanden, Economie, Financiën en Regio in zijn portefeuille. Ralph Lafleur is werkzaam als senior financieel adviseur bij de gemeente Rotterdam en sinds twee maanden raadslid voor Gemeente Belangen. Steven Van Die is sinds acht jaar raadslid, waarvan de laatste vier jaar fractievoorzitter, voor het CDA en is werkzaam als adviseur bij BMC Advies.

Verkenning
Na de verkiezing van 21 maart jl. heeft informateur André Flach in twee ronden met alle 8 partijen  gesproken. Daaruit kwam duidelijk naar voren dat het meest voor de hand liggend was om een samenwerking tussen SGP-CU, Gemeente Belangen en CDA verder te verkennen. Die verkenning ging over drie punten: 1)  inhoudelijke overeenstemming over de belangrijkste inhoudelijke punten, 2) de kwaliteit van kandidaat-wethouders en hun vermogen om als teamspeler te functioneren en 3) de loyaliteit en stabiliteit van coalitiepartijen in een periode waarin veel belangrijke besluiten zullen worden genomen.  Die verkenning heeft inmiddels grondig plaatsgevonden en is geleidelijk overgegaan in een formatieperiode, waarin een samenhangend coalitieakkoord tot stand is gekomen.

Coalitieakkoord en installatie
Op DV 15 mei presenteren de drie partijen het nieuwe coalitieakkoord en worden de wethouders geïnstalleerd tijdens de raadsvergadering.

Deel dit bericht met je vrienden!