dinsdag 25 januari 2022

Alles over Ambacht

Gemeente Belangen maakt zich zorgen over schetsplannen en rol omwonenden Willem de Zwijgerstraat

26 februari 2018 (door Hennie van der Zouw)

HENDRIK-IDO-AMBACHT - Gemeente Belangen is bezorgd over de rol van omwonenden bij het maken van plannen voor de (her) ontwikkeling van het terrein van de voormalige school aan de Willem de Zwijgerstraat.

Enkele opmerkingen uit een krantenartikel van ruim een week geleden, rondom de ontwikkeling van bovengenoemd terrein.

⁃ “Een appartementengebouw eventueel met een winkel op de begane grond” aldus de ontwikkelaar
⁃ “Wij zien graag dat er op deze plek seniorenwoningen komen, omdat daar heel veel behoefte aan is in Ambacht” aldus wethouder André Flach;
⁃ “De ontwikkelaar heeft contact met de exploitant van de Fietsen van Ambacht over eventuele inpassing in het nieuwe project”;
⁃ “Wanneer de schetsplannen klaar zijn wordt omwonenden om een eerste reactie gevraagd, zodat deze kunnen worden meegewogen in de verdere uitwerking van het schetsplan”;
⁃ “Als het schetsplan goed aansluit met het beeld dat de gemeente heeft, zal de gemeente starten met een bestemmingsplanprocedure om herontwikkeling mogelijk te maken”.

Gemeente belangen over bovengenoemd krantenartikel: "Dit artikel beschrijft de belangen van de gemeente en de belangen van de exploitant van de Fietsen van Ambacht. Aan de hand van deze belangen zal een schetsplan worden gemaakt. Wanneer het schetsplan klaar is, mogen de omwonenden hun mening geven omtrent hetgeen in het schetsplan staat.

Gemeente Belangen pleit voor een rol van de omwonenden aan de voorzijde. waarbij de belangen van de omwonenden worden meegenomen in bij het maken van het schetsplan. Op de wijze, zoals beschreven in dit krantenartikel, gaat de gemeente naar onze mening voorbij aan de kennis, de kunde, de creativiteit en het oplossend vermogen van de inwoner van Hendrik –Ido- Ambacht.

Op 20 februari 2018 heeft de fractie van Gemeente Belangen vragen gesteld, in de Commissie RZ, omtrent de rol van de omwonenden bij het maken van de schetsplannen. De wethouder heeft aangegeven dat de omwonenden wel degelijk gekend gaan worden bij het ontwerpen van de schetsplannen.

Gemeente Belangen zal scherp in de gaten houden of de omwonenden inderdaad aan de voorkant betrokken worden bij het maken van de schetsplannen. Ook wordt nauwlettend in de gaten gehouden of de omwonenden door de gemeente worden geïnformeerd en hun informatie niet uit de krant moeten halen." Tot zover Gemeente Belangen over de ontwikkelingen rondom het terrein van de voormalige school aan de  Willem de Zwijgerstraat.

Deel dit bericht met je vrienden!