woensdag 26 januari 2022

Alles over Ambacht

Nieuwe bestuursstructuur en nieuwe directeur PIT

7 december 2017 (door Hennie van der Zouw)

ZWIJNDRECHTSE WAARD / ALBLASSERDAM - Door de ontwikkeling die PIT kinderopvang & onderwijs de afgelopen jaren na de fusie heeft doorgemaakt en vanwege de pensionering van bestuurder Monique Fluitsma wijzigt de bestuursstructuur van de organisatie per 1 februari 2018.

Met ingang van die datum heeft PIT kinderopvang & onderwijs een bestuurder in de persoon van Ad Vos die nu nog samen met Monique Fluitsma het bestuur vormt. Hij wordt ondersteund door een bestuurlijk managementteam dat naast manager bedrijfsvoering Patricia Visser bestaat uit een directeur kwaliteit & personeel 0 - 7 jaar en een directeur kwaliteit & personeel 7 - 13 jaar. De huidige directeur kwaliteit & personeel Max van de Pol gaat zich in zijn functie concentreren op 7 - 13 jaar. Voor de functie van directeur kwaliteit & personeel 0 - 7 jaar heeft PIT kinderopvang & onderwijs Milka Barends benoemd. Met de nieuwe bestuursstructuur kan de volgende stap worden gezet in de vorming van integrale kindcentra (ikc’s) waarin opvang, onderwijs, ontspanning, ondersteuning en opvoeding voor kinderen van 0 - 7 en van 7 - 13 jaar naadloos aansluiten.

Kinderopvang en onderwijs
De ontwikkeling van vooral kinderen is de rode draad in de loopbaan van Milka Barends. Na een aantal jaren in het bedrijfsleven te hebben gewerkt, maakte ze de overstap naar Stichting Philadelphia Zorg als projectcoördinator. “Daar heb ik geleerd hoe belangrijk het is om uit te gaan van talenten en mogelijkheden. Ieder mens doet ertoe. Als je zorgt voor emotionele veiligheid, kunnen mensen zich optimaal ontwikkelen. Zij moeten zich gekend voelen en echte interesse ervaren. Dat geldt voor kinderen, voor ouders, maar ook voor collega’s.” Ruim acht jaar was Milka Barends coördinator kinderopvang bij Stichting H3O. Ze gaf leiding aan kinderopvanglocaties en heeft samen met de directeuren toegewerkt naar integrale kindcentra. Om de doorgaande lijn optimaal vorm te kunnen geven, volgde ze de opleiding schoolleider primair onderwijs. In dat kader heeft ze zich onder andere beziggehouden met eenduidige zorgroutes, doorgaande leerlijnen en veranderprocessen in het onderwijs. Daarna heeft ze zich bij H3O gericht op de vorming van integrale kindcentra. Sinds 2015 werkt ze tevens als zelfstandig trainer en organisatieadviseur met als specialisatie integrale kindcentra. In haar vrije tijd was ze drie jaar voorzitter van de Ouderraad van het Stedelijk Dalton Lyceum in Dordrecht.

Focus op het jonge kind
“Ik heb voor PIT gekozen omdat de organisatie vol gaat voor de ontwikkeling van ikc’s,” aldus Milka Barends. “Daarbij zijn kinderopvang en onderwijs gelijkwaardig en vindt kruisbestuiving vanuit beide vakgebieden plaats. Er ontstaat een klimaat waar kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen en de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. De focus op het jonge kind is mij op het lijf geschreven. Kinderen maken in de leeftijd van 0 - 7 jaar een belangrijke ontwikkeling door. Als je hen goed begeleidt bij het opgroeien, hebben ze daar hun hele leven profijt van. Ook vanuit de overheid speelt er veel op dit gebied. Insteek van mijn werk is dat het waardevol moet zijn voor de kinderen en hun ouders. Dat kan ik niet alleen en ik zal dan ook veel op de kindcentra te vinden zijn.”

Op de foto: Milka Barends, directeur kwaliteit & personeel 0 - 7 jaar bij PIT kinderopvang & onderwijs: “Als je kinderen goed begeleidt bij het opgroeien, hebben ze daar hun hele leven profijt van.”

Lees meer over:

pit directie co structuur
Deel dit bericht met je vrienden!