dinsdag 25 januari 2022

Alles over Ambacht

De Meander investeert in kinderen

17 november 2017 (door Hennie van der Zouw)

HENDRIK-IDO-AMBACHT - Christelijk kindcentrum De Meander heeft besloten met ingang van het onderwijsjaar 2018/2019 locatie Bekestein te sluiten. Vanaf 27 augustus 2018 biedt De Meander ontwikkeling, opvoeding, opvang, onderwijs en ontspanning op het enige christelijke integrale kindcentrum (ikc) voor 0- tot 13-jarigen in Hendrik-Ido-Ambacht aan de Witte de Withstraat. De medezeggenschapsraad van De Meander heeft hierover een positief advies gegeven.

“We zijn niet over een nacht ijs gegaan, integendeel. We hebben ons besluit om liever in kinderen te investeren dan in te veel stenen na gedegen onderzoek genomen. Als maatschappelijke organisatie gaan we zo verstandig mogelijk om met gemeenschapsgeld. Daarnaast willen we maximale kwaliteit leveren. Jaarlijks zijn we 150.000 euro extra kwijt omdat we in twee gebouwen actief zijn. Bovendien moeten beide gebouwen worden gerenoveerd. We gebruiken al dat geld liever voor het nog verder vergroten van de kwaliteit van onze mensen, methodes en middelen, want daar plukken de kinderen de vruchten van,” aldus Caroline Scheurwater, directeur onderwijs van De Meander.

Metamorfose
Het besluit is tijdens een extra ouderavond met de ouders besproken. “Zij hebben tijdens en na deze avond vragen gesteld, onder andere over de verkeersveiligheid waarvoor we met de gemeente om de tafel gaan. We hopen namelijk van harte dat alle Bekestein-kinderen op De Meander blijven.” De directeur onderwijs vindt dat ouders datgene moeten doen wat in hun ogen het beste is voor hun kind(eren). “Gelukkig hebben ze nog ruim een half jaar om daarover na te denken. We hebben hen ook laten zien hoe mooi christelijk ikc De Meander aan de Witte de Withstraat er na de zomervakantie uit zal zien. Deze metamorfose voeren we stapsgewijs uit en daarmee beginnen we in januari. Ondertussen gaan we gewoon door met waar we goed in zijn: kinderen maximale ontwikkelingskansen bieden met de leukste opvang en inspirerend onderwijs.”

Deel dit bericht met je vrienden!