Alles over Hendrik Ido Ambacht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Gemeente belangen stelt vragen over nieuw steigerbeleid Waalzone' Archieffoto
06okt 2017

Gemeente belangen stelt vragen over nieuw steigerbeleid Waalzone

HENDRIK-IDO-AMBACHT - Sinds 10 mei van dit jaar mogen alleen leden van de steigervereniging een bootje aanleggen aan een steiger van Steigervereniging ‘t Waaltje. Voor het overige is het aanleggen van bootjes, danwel op de wal niet meer toegestaan. Privésteigers in het Waaltje of op eigen terrein vallen overigens niet onder dit verbod.

Onderstaande vragen over deze regeling heeft de fractie Gemeente Belangen naar het college van B&W van Hendrik-Ido-Ambacht verzonden:

"Geachte voorzitter van de gemeenteraad Hendrik-Ido-Ambacht,"

"Op 6 oktober 2014 heeft de gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht de gebiedsvisie Waalzone vastgesteld. Doelstelling van de visie is het komen tot een plan voor het versterken van de Waal als blauwe drager van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, waarbij een vergroting van de recreatieve beleefbaarheid en benutting van de potenties van onder andere het kleinschalige dorpshart wordt bewerkstelligd, ervoor zorgen dat er een sterkere relatie ontstaat tussen de Waal en de Ambachters. In het uitvoeringsprogramma van de gebiedsvisie Waalzone is ook het steigerbeleid opgenomen.
De gemeente heeft samen met de omwonenden deze nadere regels opgesteld. Er komt een vereniging die het beheer en toezicht op zich gaat nemen van de aan te leggen steigers. Die steigers worden met dezelfde materialen vorm gegeven

Deze vereniging heeft een brief gepubliceerd met het tarief voor een ligplaats t.w. voor de eerste drie jaar € 900,00 en de daarop volgende jaren zal het lidmaatschap met ligplaats rond de € 300,00 per jaar bedragen. Leden kunnen van 1 maart t/m 15 november gebruik maken van een aan hen toegewezen steiger.

In de gemeenteraadsvergadering van 1 december 2016 is de Herziening Algemene Plaatselijke Verordening (APV) vastgesteld. Onderdeel van deze verordening zijn o.a. regels ten aanzien van het innemen of hebben van een ligplaats met woonschepen en overige vaartuigen.

N.a.v. diverse vragen van inwoners over het (te) hoge tarief van de Steigervereniging voor een ligplaats voor een roeiboot in De Waal heeft de fractie van Gemeente Belangen de navolgende vragen;

1. Heeft de gemeente samen met de vereniging die verantwoordelijk is voor het beheer en toezicht het tarief voor een ligplaats vastgesteld?
2. Zo ja, wat is de motivatie geweest om voor de eerste drie jaar € 900,00 als huur- contributiebedrag te rekenen en de daarop volgende jaren het lidmaatschap met ligplaats op  € 300,00 per jaar vast te stellen?
3. Heeft de gemeente met de vereniging die verantwoordelijk is voor het beheer en toezicht afgesproken dat zij zelfstandig een tarief voor een ligplaats mag bepalen?
4. Zo ja, zijn er aan het zelfstandig bepalen van een tarief voorwaarden (zoals b.v. hoogte van het tarief) verbonden?
5. Is het college het met de fractie eens dat tarieven voor ligplaatsen in de legestabel zouden moeten worden opgenomen?
6. Is het college het met de fractie eens dat de hoogte van tarieven voor ligplaatsen door de gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht zouden moeten worden vastgesteld?"

Tot zover de fractie Gemeente Belangen

Zie ook:
Bootjes langs het Waaltje moeten weggehaald worden (do, 28 sep 2017)
Het Waaltje biologisch schoon (za, 8 aug 2009)


Deel dit bericht met je vrienden!