zaterdag 29 januari 2022

Alles over Ambacht

Plannen voor winkelcentrum De Schoof afgeschoten

29 augustus 2017

HENDRIK-IDO-AMBACHT - Plannen winkelcentrum De Schoof gaan niet door: "Het maatschappelijk draagvlak ontbreekt." De tientallen belangstellenden reageerden met luid applaus.

Op de informatiebijeenkomst van 28 augustus in het Cascade vertelde wethouder André Flach (SGP-ChristenUnie) dat winkelcentrum De Schoof voorlopig niet verandert en het gemeentebestuur na de verkiezingen in maart met een nieuw plan komt. “Voor onze plannen bekijken we de economische haalbaarheid en het maatschappelijke draagvlak, die hier allebei ontbreken”, verduidelijkt Flach. “Weerstand hadden we nauwelijks verwacht, omdat alle raadsfracties in 2014 met het plan akkoord gingen en vanuit de samenleving was er evenmin veel weerstand. Maar nu dat er wel blijkt te zijn, kon ik kiezen voor doordrukken of dienen door te luisteren naar de bezwaren en voor dat laatste kiest het gemeentebestuur hier”. De tientallen belangstellenden reageerden met luid applaus.

Nadat Flach zijn beslissing uiteengezet had, konden alle raadsfracties reageren en de eerste was de PvdA. “Onze fractie vindt het besluit een tijdelijke stap terug, want de nodige versterking van De Schoof blijft uit. Lastig was ook dat de winkeliers draaiden, zo waren ze eerst voor het plan, terwijl ze nu tegen zijn, dus de belanghebbenden moeten na maart dichterbij elkaar komen”, aldus fractievoorzitter Van der Wulp, waarna D66 reageerde: “We betreuren de onrust die het proces veroorzaakte. Het plan was prachtig, hoewel de crisis het overschaduwde, maar nu zowel de economie als ons dorp groeien, verdient Ambacht een toekomstbestendig winkelcentrum”. Puntiger reageerde de VVD die aangaf blij te zijn met het besluit, ook omwille van de bezwaarschriften. “De oplossing van dit vraagstuk begint met samenwerken en luisteren”, verduidelijkte mevrouw Oelfke het fractiestandpunt.

Fractiestandpunten
Kritisch reageerde A.U.B. (Ambacht Uw Belang) bij monde van de heer Struik. “We moeten dit proces niet stopzetten, want de gemeente heeft er al veel geld in geïnvesteerd, bijvoorbeeld in grondaankoop (waar de ABN Amrobank stond bijvoorbeeld).” Positiever was de andere lokale partij, GB (GemeenteBelangen), “Onze fractie is blij met het besluit dat van moed getuigt”, aldus fractievoorzitter Vogelaar. Het CDA viel haar bij, al benadrukte deze partij nog meer het belang van goede herbezinning. Als laatste reageerde de SGP-ChristenUnie via fractievoorzitter Platschorre. Hij zei: “We zijn trots op onze wethouder, want hij heeft zich uitstekend verwoord en zorgvuldig gehandeld, maar minder blij waren we met sommige persreacties die we soms te persoonsgericht vonden. Onze nieuwe plannen met De Schoof zullen we later in ons verkiezingsprogramma publiceren”.

Flachs reactie
Voordat burgemeester Heijkoop de bijeenkomst afrondde, kon Flach nog één keer reageren, waarbij hij eerst de eensgezindheid in 2014 benadrukte om daarna de reactie van A.U.B te bespreken. “Elke raadsfractie stond aanvankelijk achter het plan om De Schoof te versterken en de Graaf Willemlaan door te knippen. De suggestie van A.U.B. dat er een soort Ambachtse stoelendans is, wijs ik af, want het Jeugdspeelpark staat echt los van De Schoof. Daarbij vind ik kosten niet leidend, want het gaat hier om besluiten voor tientallen jaren.” Flach vervolgde: “Ik wil nog onderstrepen dat ik de inwoners het belangrijkste vind, zij vullen namelijk de kassa’s van onze winkeliers. Ik zal ook alle bezwaarmakers mijn reactie laten bezorgen”. Na deze reactie sloot Heijkoop de bijeenkomst af, waarna de belangstellenden elkaar en de raadsleden in de foyer konden ontmoeten.

Door: Jan-Willem Schneider

Deel dit bericht met je vrienden!