zaterdag 29 januari 2022

Alles over Ambacht

Voorontwerpbestemmingsplan versterking en uitbreiding Winkelcentrum De Schoof ter inzage

6 juni 2017 (door Hennie van der Zouw)

HENDRIK-IDO-AMBACHT - Burgemeester en wethouders maken, op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat het voorontwerpbestemmingsplan ‘Versterking en uitbreiding winkelcentrum De Schoof’ ter inzage ligt van donderdag 1 juni tot en met woensdag 12 juli 2017.

Voorontwerpbestemmingsplan
Op basis van de marktconsultatie en de daaruit voortvloeiende intentieovereenkomst is door vastgoedontwikkelaar Ten Brinke Poortier Romein een plan ontwikkeld om winkelcentrum De Schoof te optimaliseren. Hierbij wordt De Schoof aan de zuidwestzijde uitgebreid met circa 5.500 m2 bruto vloeroppervlak (bvo) en met een parkeerterrein op maaiveldniveau.

Verplaatsen
Een groot deel van de uitbreiding wordt ingevuld door het verplaatsen van detailhandelsvestigingen elders uit de gemeente en deze te concentreren bij het centrumgebied. Deze uitbreiding is voorzien aan de zuidwestzijde van het bestaande winkelcentrum De Schoof op de locatie waar nu de Willem de Zwijgerschool is gevestigd en voorheen tevens de ABN Amro-bank.

Herziening
De ontwikkeling van het plangebied aansluitend aan winkelcentrum De Schoof is niet passend binnen de regels van huidig bestemmingsplan ‘Centrum’. Voor deze ontwikkeling is een herziening van het bestemmingsplan op deze locatie noodzakelijk. Met het opgesteld voorontwerpbestemmingsplan wordt de realisatie planologisch voorbereid.

Ter inzage
Tot en met woensdag 12 juli ligt het voorontwerpbestemmingsplan ‘Versterking en uitbreiding winkelcentrum De Schoof’, inclusief de onderliggende stukken ter inzage. U kunt de betreffende stukken vinden:

- op www.ruimtelijkeplannen.nl
- op www.h-i-ambacht.nl/deschoof en
- tijdens de openingsuren in de hal van het gemeentehuis, Weteringsingel 1

Deel dit bericht met je vrienden!