zaterdag 29 januari 2022

Alles over Ambacht

D66-franctie plaatst open brief op contact pagina van Chemours

21 april 2017 (door Hennie van der Zouw)

HENDRIK-IDO-AMBACHT - Hieronder vind u de open brief van D66 Hendrik-Ido-Ambacht die donderdagmiddag 20 april op de contact pagina van Chemours is geplaatst.

Geachte directieleden van Chemours,
Als D66 fractie in deze regio storen wij ons al enige tijd aan de gang van zaken rond de lozing van de stof C8 en de opvolger hiervan, GemX, door uw bedrijf. De voltallige gemeenteraad van Dordrecht heeft bij u ook hun zorgen bekend gemaakt en dat willen wij op deze wijze ondersteunen. Het mag dan formeel zo zijn dat volgens de aan u verleende vergunning u deze stoffen mag lozen, maar dat betekent niet dat u dit dan ook moet doen. Het zal veel gemeenschapsgeld kosten als de Omgevingsdienst/De Provincie de afgegeven vergunning intrekt vanwege mogelijke hoge schadeclaims van uw zijde. Zelf denken wij, hoewel we geen specialist zijn, dat we het volgende feitelijk kunnen vaststellen:

• GemX behoort als gevaarlijk product niet in het milieu/oppervlakte water en zeker niet in  drinkwater terecht te komen;
• Momenteel zijn er voor OASEN geen technieken beschikbaar om GemX uit het ingenomen water weg te filteren;
• De omgevingsdienst ZHZ maakt zich, evenals Rijkswaterstaat, OASEN, lokale bestuurders en vele anderen zorgen over het voorkomen van GemX in het drinkwater;
• Hoogleraren (o.a. hoogleraar Jacob de Boer) zijn ook stellig in de conclusie dat GemX niet in het drinkwater mag voorkomen;
• Portefeuillehouders en burgemeesters (in het bijzonder burgemeester Heijkoop van Hendrik-Ido-Ambacht) in het Drechtsteden gebied delen de mening van bovenstaande specialisten en hebben u hierop als directie al aangesproken.

De gevolgen op lange termijn zijn wellicht nog niet bekend maar specialisten op dit gebied spreken zich helder en duidelijk uit over mogelijke gevaren. U heeft een verantwoordelijkheid naar uw aandeelhouders (vinden deze maatschappelijk verantwoord ondernemen niet een groot goed?) en een taak als werkgever, maar bent gevestigd in deze dichtbevolkte regio en hebt dan ook een bredere,  maatschappelijke, verantwoordelijkheid. Wij lezen dat u niet van plan bent toe te geven, maar verschuil u niet meer achter regeltjes en vigerende vergunningen maar baseer uw toekomstige handelswijze op de regel: better safe than sorry. Een afvoerleiding is zo omgelegd en inhuur van opslagmateriaal (binnenvaartschip of tankwagens) is in een dag geregeld. Wij stellen u derhalve de onderstaande vraag.

Wij vragen u om tot het moment dat er meer bekend is over de gevolgen op langere termijn u stopt met de lozing van GenX en dit opslaat en op een verantwoorde manier laat afvoeren en verwerken.
De omwonenden in de Drechtsteden en daarbuiten zullen u dankbaar zijn.

D66 bestuur en fractie in Hendrik-Ido-Ambacht.

Lees meer over:

chemours d66 drinkwater
Deel dit bericht met je vrienden!