zaterdag 29 januari 2022

Alles over Ambacht

Meer dan 1100 vogels geteld tijdens Midwinter-vogeltelling in nieuwe Crezéepolder

23 januari 2017

HENDRIK-IDO-AMBACHT - Voor het 26e jaar werden de wintervogels in de Crezéepolder geïnventariseerd. Het is het oudste telproject van de vogelwerkgroep van Natuurvereniging IJsselmonde, maar toch is geen telling hetzelfde.

Elke winter worden tussen oktober en maart, elke maand alle watervogels in verschillende gebieden op het eiland IJsselmonde geteld. De telresultaten worden opgestuurd naar Sovon, die alle gegevens uit heel Nederland verzamelt en hier landelijke overzichten van maakt. Op die manier draagt de vogelwerkgroep bij, aan de kennis over de ontwikkelingen in de vogelstand. De Midwintertelling is de belangrijkste van het seizoen, omdat dan niet alleen in Nederland, maar ook elders in Europa, Afrika en Azië watervogels geteld worden.

De telling was de eerste in de 'nieuwe' polder. Vanwege het springtij was het waterpeil erg hoog. Water- en Graspiepers foerageerden langs het aanspoelsel op de dijk. Op het water dobberde een mannetje Pijlstaart en langs de waterkant zaten enkele Bergeenden.

In totaal werden er meer dan 1100 vogels geteld, met als grootste aantallen 221 Grauwe ganzen, 138 Smienten, 100 Krakeenden, 234 Meerkoeten en 66 Grote Canadese ganzen. Als je dat vergelijkt met de telling van vijf jaar geleden, toen de polder nog geheel uit akkers bestond, is dat een wereld van verschil. Toen werden er slechts 71 vogels geteld in de gehele polder...

De Natuurvereniging Eiland IJsselmonde inventariseert al meer dan 25 jaar de flora en fauna op het eiland IJsselmonde. In diverse gebieden verspreid over het eiland IJsselmonde wordt de stand van de flora en fauna in kaart gebracht. Daarnaast worden lezingen en excursies georganiseerd om mensen bij de natuur te betrekken.

Lees meer over:

vogels crezeepolder telling
Deel dit bericht met je vrienden!