woensdag 2 december 2020

Alles over Ambacht

Waterschapsbelasting voor inwoners stijgt maximaal 1,8%

21 november 2016 (door Hennie van der Zouw)

WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA - De waterschapsbelasting die de inwoners van waterschap Hollandse Delta moet betalen in 2017 gaat met maximaal 1,8% omhoog.
Dat is het voorstel dat algemeen bestuur van waterschap Hollandse Delta op 24 november a.s. behandelt in een openbare vergadering.

“Uitgangspunt bij het opstellen van de programmabegroting is dat we de uitvoering op een maatschappelijk verantwoorde manier doen”, legt dijkgraaf Jan Geluk uit, “Duurzaam, met oog voor de leefomgeving, met een hoge kwaliteit en tegen de laagst mogelijke kosten.”

Via de waterschapsbelastingen betalen inwoners voor het zuiveren van uw afvalwater, voor schoon en voldoende water, veilige dijken en het duurzaam veilig inrichten van de waterschapswegen. De hoogte van de aanslag is afhankelijk van de persoonlijke situatie van de inwoner. De samenstelling van het huishouden, de waarde van onroerend goed en de hoeveelheid grond spelen daarbij onder meer een rol. Twee voorbeelden:
- Een gezin met een huurwoning in Zuid-Holland-zuid betaalt in 2017 €271 (dit was € 268 in 2016).
- Een gezin met een koopwoning van €200.000 in binnendijks gebied betaalt in 2017 € 369 (dit was € 365 in 2016).

In het coalitieprogramma van waterschap Hollandse Delta hebben de partijen besloten dat de mogelijkheid tot kwijtschelding van de belasting, onder bepaalde voorwaarden, blijft bestaan.
De hoogte van de belastingaanslag wordt mede bepaald aan de hand van het belang dat inwoners en bedrijven hebben bij de uitvoering van de waterschapstaken. Daarom is de belastingaanslag van een huiseigenaar anders dan die van iemand die landbouwgrond bezit. Hier speelt ook de waardeontwikkeling van het onroerend goed en de hoeveelheid landbouwgrond een rol

Speerpunten
Op de vraag wat het waterschap in 2017 dan gaat doen, antwoordt de dijkgraaf: “In 2017 ronden we de dijkversterkingsprojecten af. Een jarenlang programma van ca. € 300 miljoen aan investeringen wordt daarmee succesvol afgerond. En we maken vervolgens een start met de eerste van drie toetsrondes om onze dijken in 2050 aan de nieuwe wettelijke normen te laten voldoen.
Innovatie en duurzaamheid maken deel uit van onze dagelijkse werkzaamheden. Om onze taken op een goede manier uit te kunnen voeren is het belangrijk om dit vanuit een innovatieve blik te doen met aandacht voor duurzaam gebruik van alle middelen. In 2016 is het opgaveplan Duurzaamheid vastgesteld dat richting geeft aan onze duurzaamheidambities. Dit opgaveplan krijgt in 2017 een vervolg in de vorm van concrete uitvoerende acties, bijvoorbeeld richting duurzame energie.”

De conceptbegroting voor 2017 met de waterschaptarieven voor inwoners, agrariërs, bedrijven, natuurterreinen en wegbeheerders is te bekijken op de website van het waterschap
https://wshd.notubiz.nl/vergadering/248422/24-11-2016

Deel dit bericht met je vrienden!