woensdag 2 december 2020

Alles over Ambacht

Gemeentelijke erepenning voor Jan Schram

18 november 2016

HENDRIK-IDO-AMBACHT - Op de Algemene Ledenvergadering van de Oranjeverenging Wilhelmina-Juliana, ontving Jan Schram de gemeentelijke erepenning uit handen van burgemeester Heijkoop. Hij kreeg deze onderscheiding, omdat het gemeentebestuur hem zeer erkentelijk is voor zijn buitengewone prestaties. De heer Schram is ruim 20 jaar voorzitter van de Oranjevereniging 'Wilhelmina-Juliana' in Hendrik-Ido-Ambacht.

Jan Schram kreeg deze erepenning op de avond dat hij afscheid nam als voorzitter van deze vereniging. Onder zijn leiding groeide het aantal bezoekers aan de festiviteiten op Koningsdag tot ruim 30.000. Met de Ambachtse bijdrage aan de vlootschouw tijdens Koningsdag 2014 in Dordrecht, heeft hij de Oranjevereniging van Hendrik-Ido-Ambacht echt op de kaart gezet.

Nevenactiviteiten
Jan Schram was de motor van de Oranjevereniging. Daarnaast bekleedde hij een bestuurszetel in het Comité 4 en 5 mei en was hij als bestuurder actief in het speciaal onderwijs. Het gemeentebestuur van Hendrik-Ido-Ambacht is trots op zo’n inwoner die met zijn bevlogen inzet ook anderen inspireert.

Erepenning
De gemeentelijke erepenningen worden uitgereikt aan personen die zich voor de gemeente of de plaatselijke gemeenschap in hoge mate verdienstelijk hebben gemaakt. Bij de erepenning horen ook een draagspeldje en een oorkonde.

Achtergrondinformatie Jan Schram
Jan Schram woont in Hendrik-Ido-Ambacht en is sinds 1988 bestuurslid van de Oranjevereniging 'Wilhelmina-Juliana'. In 1995 werd hij voorzitter van deze vereniging. Hij organiseerde veel nieuwe activiteiten en wist vrijwilligers te stimuleren en motiveren. Hij was een belangrijke schakel bij vele activiteiten, mede door zijn zeer goede band met sponsors. Tijdens Koningsdag 2015 in Dordrecht, waarbij de koning en zijn gezin aanwezig waren, viel Hendrik-Ido-Ambacht nadrukkelijk positief op door de Ambachtse bijdrage.

Met zijn voorzitterschap bij de Oranjevereniging is Schram ook actief bij de jaarlijkse dodenherdenking en bekleedde hij een bestuurszetel in het 4-5 mei comité. Op zijn initiatief is het bevrijdingsvuur uit Wageningen zowel fietsend als lopend opgehaald, waarbij hij zelf ook deelnam. Ook is hij betrokken geweest bij de gemeentelijke jumelage met de gemeente Bergen in Duitsland, waarna vervolgens de Oranjevereniging de gemeentelijke wederzijdse gemeentelijke bezoeken organiseerde. Van 1995 tot 2005 is Schram als bestuurder actief geweest in het speciaal onderwijs, waar hij nog steeds een actieve rol heeft.

Het gemeentebestuur is de heer Schram zeer erkentelijk voor zijn buitengewone prestaties. Reden voor een speciale blijk van waardering.

Deel dit bericht met je vrienden!