woensdag 2 december 2020

Alles over Ambacht

Ook jij kunt iets voor een ander betekenen

3 november 2016 (door Josette Huisman)

HENDRIK-IDO-AMBACHT - Inmiddels kennen de meeste Ambachters ze wel, de mannen en vrouwen met de gele hesjes en blauwe petten die ‘s avonds in teams door de wijken gaan. Buurtpreventie is al een paar jaar actief om op deze manier Ambacht veilig te houden. Om dit te kunnen voortzetten, is Buurtpreventie dringend op zoek naar versterking.

Bijdragen aan veiligheid
“Wij zien Ambacht als een relatief veilige gemeente, maar dat moet natuurlijk zo blijven,” vertelt Gertjan Kleinbloesem, algemeen
coördinator Buurtpreventie. “We lopen iedere week een avond in teams door de wijken van Ambacht. We maken melding
van verdachte situaties, maar ook van bijvoorbeeld losliggende stoeptegels of we attenderen inwoners op hun niet afgesloten
auto. De preventieve werking van onze aanwezigheid is lastiger te meten, maar we zijn ervan overtuigd dat we een belangrijke bijdrage leveren aan de veiligheid in Ambacht. We krijgen vaak te horen dat inwoners blij zijn met ons werk. We hopen dan ook
nog lang door te kunnen gaan, in nauwe samenwerking met wijkagenten en gemeente.”

Nuttig en belangrijk
“Ambacht veilig houden doen we samen”, vervolgt Kleinbloesem. “Gelukkig willen veel Ambachters zich hiervoor inzetten. Veel
van onze lopers vinden het een mooie manier om vrijwillig een steentje bij te dragen en om meer van Ambacht te zien. Met
slechts één uur per week, twee weken of per maand van je tijd zijn we al geholpen. De onderlinge contacten zijn leuk en we
bieden af en toe vrijblijvende cursussen of werkbezoeken, zoals bij cameratoezicht in Rotterdam. Iedere Ambachter die veiligheid belangrijk vindt, kan zich bij ons aanmelden.”

Meer weten?
Wilt u meer informatie of u aanmelden? Neem contact op via www.buurtpreventiehiambacht.nl

Lees meer over:

buurtpreventie
Deel dit bericht met je vrienden!