vrijdag 28 januari 2022

Alles over Ambacht

Kom een kijkje nemen in Hospice De Cirkel

31 oktober 2016

HENDRIK-IDO-AMBACHT - Hospice De Cirkel is een plaatsvervangend thuis waar ongeneeslijk zieken die niet langer dan drie maanden te leven hebben, te gast zijn om te sterven. De kwaliteit van hun leven in de laatste fase staat hierbij centraal.

Ze krijgen in de hospice dezelfde zorg als ze thuis zouden hebben van de thuiszorg, de huisarts en familie en vrienden en ze kunnen rekenen op de aanwezigheid en zorg van vrijwilligers. In totaal zijn ruim 80 vrijwilligers opgeleid en VPTZ-gecertificeerd. Hospice De Cirkel staat voor geborgenheid. Het biedt niet alleen de terminale patiënten een veilige en huiselijke omgeving, maar ondersteunt en begeleidt ook hun naasten.

De Cirkel is er voor iedereen, ongeacht leeftijd, huidskleur of geloof, en heeft een breed draagvlak in de samenleving van de Zwijndrechtse Waard. Door verschillende bedrijven, kerken, verenigingen, particulieren, gemeenten en serviceclubs zijn en worden fondsen bijeengebracht. Sinds februari 2016 zet hospice De Cirkel ook vrijwilligers in om - ter ondersteuning van de thuiszorg - mantelzorg in een thuissituatie te bieden aan mensen die niet langer dan drie maanden te leven hebben.

Zaterdag 5 november a.s. is er een open middag bij hospice De Cirkel. Belangstellenden kunnen tussen 12:00 en 17:00 uur een kijkje nemen in het hospice.

Er is volop gelegenheid informatie in te winnen over het verblijf in en de werkwijze van het hospice. Er zijn coördinatoren, bestuursleden en vrijwilligers aanwezig. Als er een bewonerskamer vrij is, kan die bezichtigd worden. Bezoekers hoeven zich vooraf niet aan te melden. De koffie en thee staan klaar. U bent welkom op de Vrouwgelenweg 61.

Kijk voor meer informatie over Hospice De Cirkel op de website

Lees meer over:

hospice de cirkel
Deel dit bericht met je vrienden!