vrijdag 28 januari 2022

Alles over Ambacht

Statushouders ook in tijdelijke woonruimte

13 oktober 2016

HENDRIK-IDO-AMBACHT - De Rijksoverheid verplicht gemeenten om in 2016 en 2017 meer statushouders te huisvesten dan daarvoor. Het college van B&W van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht heeft daarom nu locaties aangewezen voor tijdelijke woonruimte. Er is gekozen voor locaties die verspreid over de gemeente liggen. Met deze locaties kan de gemeente de druk verminderen op de bestaande woningmarkt. Het gaat hier met nadruk om tijdelijke locaties, die uiteindelijk een andere bestemming kunnen krijgen. Omwonenden van de aangewezen locaties ontvingen eerder deze week een brief van de gemeente over het genomen besluit en zijn uitgenodigd voor een inloopbijeenkomst.

Aangewezen locaties
De gemeente blijft in samenwerking met corporaties bestaande sociale huurwoningen inzetten, zoals dat al jaren gebeurt. Daarnaast kiest het college de oude gymzaal aan de Weteringsingel, als tijdelijke woonruimte voor statushouders. Aan de gymzaal zijn wel aanpassingen nodig om dit mogelijk te maken. Verder kiest het college voor een tijdelijke voorziening op het voormalige schoolterrein in de Gerard Alewijnsstraat en (zo nodig) ook in de Steenbakkersstraat. Zo blijven er in verhouding meer sociale huurwoningen beschikbaar voor andere inwoners.

Waarom dit besluit?
De Rijksoverheid verplicht de gemeente om in 2016 en 2017 vijfenzeventig statushouders per jaar woonruimte te bieden. Dat zijn mensen met een tijdelijke verblijfsvergunning. Tot nu toe kon deze groep mensen worden gehuisvest in bestaande sociale huurwoningen. In 2016 en 2017 is dat niet
meer haalbaar. Daarom heeft het college gekozen voor aanvullende oplossingen.

Wat vraagt de gemeente van inwoners?
De gemeente vindt het belangrijk dat omwonenden en andere inwoners, net als vorig jaar bij de noodopvang van vluchtelingen, meedenken. Daarom organiseert de gemeente diverse bewonersbijeenkomsten.

Gaandeweg meer duidelijkheid
In de loop van 2016 en 2017 wordt duidelijk in hoeverre alle aangewezen locaties gebruikt worden en op welke manier precies. De gemeente heeft hierover eerst overleg met omwonenden en kijkt of het aantal mensen dat zij woonruimte moet bieden in 2017 verandert. Ook doorloopt de gemeente ruimtelijke procedures om het wonen op de aangewezen plekken mogelijk te maken.

Meer informatie
Meer informatie over het huisvesten van mensen met een tijdelijke verblijfsvergunning in Hendrik-Ido-Ambacht is te vinden op www.h-i-ambacht.nl/statushouders.

Deel dit bericht met je vrienden!