woensdag 26 januari 2022

Alles over Ambacht

Ambacht reageert op 'Ambacht uw Belang: Leven en Laten Leven'

11 juli 2016 (door Hennie van der Zouw)

HENDRIK-IDO-AMBACHT - Na de publicatie van het artikeltje 'Ambacht uw Belang: Leven en laten Leven' in de Kombinatie van 6 juli jongstleden, is er een stroom van reacties losgebroken in Hendrik-Ido-Ambacht. De redactie van Ambacht.net drukt hieronder enkele reacties af. 

Leven en laten leven
Hier allereerst de reactie van Mevr. Loes van Ballegooy: 'Dat is de slogan van AUB en inderdaad dat leven daar nemen zij het maar al te goed van. In een artikel in de Kombinatie van 6 juli jl. staat dat zij steeds opmerkingen over de aansluiting van de A16 in het verleden hebben gemaakt. Inderdaad verleden, het is toch alweer enige tijd geleden dat de fractie van AUB zich aan de raadstafel heeft laten zien, laat staan horen.

Leven en laten leven, niets doen en het ervan nemen dat is wat AUB doet en geen verantwoording nemen naar hun kiezers. In hetzelfde artikel doen zij voorkomen dat zij veel voor elkaar hebben gekregen en dat zij dat in de toekomst ook gaan doen. Hoe dat zij willen gaan doen is mij een raadsel, want alleen met wat schrijven in een krantenartikel en aan de raadstafel, waar maar één persoon van de fractie sinds kort weer vertegenwoordigd is, verder je mond houden, dan gebeurt er niets. Inwoners van Ambacht, laat u a.u.b. geen smoesjes aanpraten door AUB." Tot zover Loes van Ballegooy in haar reactie.

Politiek en Fabeltjesland
Ook dhr. Hendrik Scheurwater laat een reactie horen op het gedrag van A.U.B., hij noemt zijn verhaal Politiek en 'Fabeltjesland': "Toen woensdag 6 juli de Kombinatie in de bus viel in ons mooie dorp, waren velen met mij ervan overtuigd dat sprookjes niet bestaan. Maar we weten het nu zeker want ze bestaan echt en staan ook nog in de krant. In Ambacht is een politieke partij “actief” die het presteert met niks doen aandacht trekken. We zijn halverwege de politieke regeerperiode van dit college en vanuit het niets besloot deze partij dat ze zelf aandacht verdiende en dat ze dit college moesten helpen herinneren aan de “steun” die ze krijgen vanuit hun verkiezingsprogramma.

Nu dat ze aandacht nodig hebben na 10 maanden niet te zijn verschenen in de politieke arena is dit een inkoppertje. De fractie was boos en voelde zich niet serieus genomen en buitengesloten en koos er voor niet meer politiek actief te zijn in de raadzaal en bleef dus gewoon thuis. Als inwoner van Hendrik-Ido- Ambacht ben ik zeer geïnteresseerd in wat er speelt in mijn gemeente en daarom ook een regelmatige bezoeker van de commissie- en gemeenteraadsvergaderingen. Al sinds eind vorig jaar zijn de stoelen van de partij onbezet.

Dit duurt nu al 10 maanden. Inmiddels is er dan wel een stoel bezet door de partij maar een wezenlijke bijdrage heb ik nog nooit gehoord. Maar nu deze partij de publiciteit zoekt en zonder valse schaamte dit college en coalitieprogramma de maat neemt vond ik het tijd rijp om als inwoner van Hendrik-Ido- Ambacht hierop te reageren. De raadsleden van deze partij zitten dus gewoon thuis en hebben vanaf het begin op geen enkele wijze een bijdrage geleverd of plannen ingediend of besluiten mee genomen, dat kon ook niet want Groos & Co waren gewoon thuis.

Als er een fractielid aanwezig was en besluitvorming aan de orde kwam, was de standaard beantwoording (ik sluit me bij de vorige spreker aan). Het is beschamend dat een gekozen fractie besluit thuis te blijven en misbruik maakt van gemeenschapsgeld. Wettelijk schijnt dit te mogen, maar het getuigd niet van een verantwoordelijkheidsgevoel naar de kiezers die op deze partij hebben gestemd." Tot zover de reactie van dhr. Hendrik Scheurwater.

Lees meer over:

aub reacties kiezers
Deel dit bericht met je vrienden!