woensdag 26 januari 2022

Alles over Ambacht

Gemeente Belangen baalt van houding A.U.B.

8 juli 2016

HENDRIK-IDO-AMBACHT - Gemeente Belangen Hendrik-Ido-Ambacht stelt in onderstaand bericht het gedrag van A.U.B. aan de kaak: "Het wordt tijd de inwoners van Hendrik-Ido- Ambacht de waarheid te vertellen over A.U.B. Maar met name die inwoners die in maart 2014 op die partij hebben gestemd moeten weten wat er met hun stem is gebeurd.

In de politieke raadzaal vinden soms stevige discussies plaats maar na afloop van de gemeenteraadsvergaderingen geven de raadsleden elkaar altijd weer de hand. Toch schenen de raadsleden van A.U.B op enig moment (oktober 2015) zich 'beledigd' te voelen wat hen deed besluiten zich te onttrekken van hun politieke verantwoordelijkheid -zeker richting hun kiezers - en bezochten de commissie- en raadsvergaderingen niet meer. Sinds kort komt een raadslid weer zijn stoel bemannen.

Maar Dhr. Groos en zijn dochter schitteren nog steeds door afwezigheid. Wel ontvangen zij nog steeds de maandelijkse raadsvergoeding. De dochter van Groos is een wereldreis gaan maken terwijl Dhr. Groos zelf inmiddels heeft aangegeven nooit meer als raadslid terug te zullen komen. Eveneens heeft hij aangegeven zijn zetel niet beschikbaar te stellen aan de volgende persoon op de kandidatenlijst van zijn partij. Hij blijft dus - zonder daar zijn politieke verantwoordelijkheid voor te nemen - raadsvergoeding maandelijkse ontvangen.

In een artikel beroept A.U.B zich erop dat de fractie zaken bereikt heeft , de waarheid is echter dat de raadsleden van A.U.B voor oktober 2015 zonder inbreng van enige inhoudelijke opmerking akkoord gegaan zijn met voorstellen vanuit het college." Tot zover dit bericht van de Fractie Gemeente Belangen

N.B. Redactie van Ambacht.net heeft A.U.B. al om reactie gevraagd, maar tot op heden nog niets ontvangen.

Deel dit bericht met je vrienden!