zaterdag 22 januari 2022

Alles over Ambacht

Fractie Gemeente Belangen maakt zich zorgen over de Vederesdoorn bij Dorpsstraat 22

2 mei 2016 (door Hennie van der Zouw)

HENDRIK IDO AMBACHT - Van Ary Cramer van Gemeente Belangen krgen we deze mededeling: "Na eerdere discussie over de Vederesdoorn - nu nog staand aan de zijgevel van het pand Dorpsstraat 22 - heeft de portefeuillehouder Dhr. F. van der Velde de commissie RZ/Volgerlanden d.d. 19 april jongstleden, over de laatste stand van zaken geïnformeerd.

Ik citeer uit de Besluitenlijst: 'De heer Van de Velde geeft aan dat de woningbouw Warboutsland niet verder vertraagd wordt. Er zijn overeenkomsten tot stand  gekomen en alle bezwaarschriften zijn vervolgens ingetrokken. De betreffende boom wordt verplant en krijgt een plekje op de Brink. Er is een  instandhoudingsverplichting ten aanzien van de nazorg waarin e.e.a. is vastgelegd. Afspraken zijn gemaakt tot tevredenheid van alle partijen.'

Op de Voorlichtingspagina van de Gemeente in De Kombinatie van 27 april 2016 staat echter dat de boom geveld gaat worden.

Vraag: Berust de vermelding van het vellen van de Vederesdoorn onder het kopje Omgevingsvergunningen (zie afbeelding) op een misverstand, of wordt de boom alsnog gekapt?" Tot zover Ary Cramer van Gemeente Belangen.

Deel dit bericht met je vrienden!