zaterdag 15 augustus 2020

Alles over Ambacht

Elf Koninklijke Onderscheidingen in Hendrik Ido Ambacht

26 april 2016

HENDRIK IDO AMBACHT - Op dinsdag 26 april om 10.00 uur was de uitreiking van de Koninklijke Onderscheidingen door burgemeester Jan Heijkoop in theaterzaal van cultureel centrum Cascade aan de Hoge Kade 50 in Hendrik-Ido- Ambacht.

Liefst elf inwoners van de gemeente Hendrik-Ido- Ambacht een Koninklijke Onderscheiding. Bij deze 'lintjesregen' werd één inwoner benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en tien inwoners werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Benoemingen
Tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau is benoemd: De heer H.H. Jonker. Tot lid in de Orde van Oranje-Nassau zijn benoemd: de heer R.M. Calkhoven, de heer A.T. van 't Geloof, de heer A. Mol, mevrouw C.A. van Otterloo-Stam, de heer H.E. van Rookhuizen, mevrouw E.M.M. Schram-Beentjes, de heer C.J. de Visser, de heer M. de Wit, mevrouw J. Zwartjes-Kleij en de heer J.W. Zwartjes.

Samen
Bijzonder is dat een echtpaar wordt onderscheiden. De heer en mevrouw Zwartjes krijgen ieder een lintje, omdat zij zich allebei al jaren belangeloos inzetten voor de EHBO, Scouting 'de Ooievaarsgroep' en de Stoom Stichting Nederland.

Lintje
Overal in Nederland zetten mensen zich in voor de samenleving. Meestal doen ze dat onopvallend en op de achtergrond. Maar tijdens ‘lintjesregen’ staan ze in het zonnetje. Het lintje dat ze van burgemeester Jan Heijkoop krijgen opgespeld, is aangevraagd door familie, vrienden of kennissen. Het is een blijk van waardering voor alles dat ze voor de Ambachtse samenleving doen of hebben gedaan.

Informatie over de gedecoreerden:

De heer H.H. (Herman) Jonker (1948):
De heer Jonker is voor de meeste Ambachters geen onbekende. Van 1996 tot 2012 was hij burgemeester van Hendrik-Ido- Ambacht. Zijn belangstelling en medeleven werd altijd bijzonder op prijs gesteld. Hij was voorzitter van de jumelagecommissie tussen Hendrik-Ido- Ambacht en Bergen (Duitsland). Verder heeft de heer Jonker zich als erevoorzitter bijzonder ingezet voor de Oranjevereniging Wilhelmina-Juliana, waar hij bij zijn vertrek als burgemeester is benoemd tot erelid. De heer Jonker is een verdienstelijk goochelaar en een aantal jaren voorzitter geweest van de Magische Liga 52 Schakels Rotterdam.

Hij trad vaak belangeloos op voor maatschappelijke organisaties en begeleidde jong goocheltalent naar het hoogste niveau. Op dit moment is hij actief als vicevoorzitter en woordvoerder van de rooms-katholieke parochie Heilige Theresia van Avilia Parochie Drechtsteden. In 2015 is hij, naast zijn rol in de vertrouwenscommissie, voorzitter geworden van voetbalvereniging ASWH en coordineert hij het vrijwilligersbeleid. De heer Jonker wordt omschreven als een hoeksteen voor de samenleving, een betrokken en bekwaam bestuurder met het vermogen om te verbinden.

De heer R.M. (Robert) Calkhoven (1968):
De heer Calkhoven heeft zich 16 jaar lang ingezet voor de gemeentepolitiek en het dichterbij brengen van de politiek bij de mensen. En in het bijzonder de jongeren. Hij was secretaris van het CDA, lid van de verkiezingscommissie in 1988 en 2002, lid van de Schaduwfractie en burgerraadslid, lid van het Dagelijks Bestuur van de State acht jaar vice voorzitter van de raad van commissarissen van woningstichting Rhiant. Hij wordt getypeerd als een bevlogen toezichthouder in een dynamische periode van volkshuisvesting.

Als secretaris en portefeuillehouder personeelsbeleid is hij mede verantwoordelijk geweest voor het tot stand brengen van een toekomstbestendige Stichting Cascade. De heer Calkhoven is als vrijwillig bestuurder mede verantwoordelijk voor het opzetten van de ondernemersvereniging van het nieuwe regionale winkelcentrum in Waddinxveen, Gouweplein.

De heer A.T. (Theo) van 't Geloof (1960):
De heer Van 't Geloof is dit jaar 20 jaar als vrijwilliger actief voor de Stichting Hervormde Jeugdfederatie. Hij is iedere maandagavond te vinden op de hobbyclub van het Jeugdcentrum. Hij leidt een groep jongens die met elkaar creatieve bouwwerken maakt. Ook is hij betrokken geweest bij de kinderfeesten tijdens de Koninginnedagen en de P-slag. De P-slag is een dag waarop met allerlei activiteiten geld wordt ingezameld voor het Jeugdcentrum. Daarnaast voert de heer Van 't Geloof al geruime tijd vrijwillige dijkbewakingstaken uit bij Waterschap Hollandse Delta, is hij al ruim 25 jaar actief voor de volkstuinvereniging Eigen Hof en is hij een aantal jaren actief geweest voor het Centraal Bureau voor Genealogie/Centrum voor Familiegeschiedenis.

Bij de voorbereiding en opbouw van de jaarlijkse BreakfastRun van de Oranjevereniging kan men steevast op de heer Van 't Geloof rekenen. Tot slot zet hij zich sinds 2000 vrijwillig in voor het distributiecentrum van Albert Heijn in Pijnacker als kaderlid voor de CNV Dienstenbond. Hij realiseerde hier een volwaardige kadergroep en vertegenwoordigt als ambassadeur de werknemers in de landelijke bedrijfsledengroep. Waar hij ook als vrijwilliger actief is, de heer Van 't Geloof voert alle taken met veel enthousiasme en betrokkenheid uit.

De heer A. (Arie) Mol (1948):
De heer Mol is vanaf 2000 bestuurslid en sinds 2008 voorzitter van de Vereniging Ambachtse Ondernemers (VAO). Hij onderhoudt veel contact met de gemeente op ambtelijk en bestuurlijk niveau en heeft een belangrijke rol gespeeld bij het opstellen en uitdragen van het actieplan lokale Economie. Sinds 2004 is de heer Mol bestuurslid van de Stichting Collectieve Bedrijven Beveiliging van Hendrik-Ido-Ambacht. De heer Mol is ook al tientallen jaren vrijwilliger van het Dijkleger van het Waterschap IJsselmonde.

In het verleden is de heer Mol vijf jaar voorzitter van de VVD afdeling Hendrik-Ido-Ambacht geweest en tien jaar bestuurslid. Ook was hij bestuurslid van de Oranjevereniging en daar verantwoordelijk voor veel activiteiten. In zijn lange tijd als voorzitter van de Kantinecommissie van Tennisvereniging ´Heer Jan´ gaf hij leiding aan de vele vrijwilligers. Hij coördineert het onderhoud van het complete Tennispark van 'Heer Jan' en de realisatie van kunstgrasbanen. Voor zijn jarenlange inzet als vrijwilliger is hij Lid van Verdienste bij de vereniging geworden! In alles geeft de heer Mol blijk van een grote maatschappelijke en politieke betrokkenheid die hij koppelt aan een goede kennis van zaken.


Mevrouw C.A. (Corrie) van Otterloo-Stam (1946):
Mevrouw Van Otterloo zet zich al sinds 1989 met hart en ziel in voor Stichting De Zonnebloem, om bijvoorbeeld theatermiddagen, boottochten en vakanties goed te laten verlopen. Verder heeft zij het door haar contacten voor elkaar gekregen dat een Gambiaans meisje hier in Nederland wordt geopereerd. Ook houdt zij zich sinds enkele jaren bezig met het ondersteunen van een verzorgingshuis en kindertehuis in Suriname. Het gaat hierbij voornamelijk om het leveren van materialen en spullen die ouderen en kinderen in het dagelijks leven goed kunnen gebruiken. Van meubels tot kleding en speelgoed.

In Nederland heeft zij een appartement aan de kust waar mensen met een handicap, of mensen die een moeilijke periode achter de rug hebben, een vakantie kunnen doorbrengen. Mevrouw Van Otterloo gaat indien gewenst zelf mee om deze mensen geheel belangeloos te ondersteunen of verplegen.

De heer H.E. (Dik) van Rookhuizen (1947):
Vanaf 1984 heeft de heer Van Rookhuizen zich vrijwillig ingezet als hobbyklusser voor klussen en onderhoud aan de accommodatie van Hockeyclub Derby (voorheen AMHC'65). Toen hij met pensioen ging, werd het aantal uren dat hij hieraan besteedde nog verder geïntensiveerd en tot op heden zet hij zich nog steeds in. Bij elkaar is dat dus al zo'n dertig jaar.

Door zijn enorme inzet als vrijwilliger voor de accommodatie van HC Derby heeft hij zowel de vereniging zelf als de gemeente kosten bespaard en heeft hij de accommodatie op uitstekend niveau weten te houden. De heer Van Rookhuizen is daarnaast actief als hockeytrainer van verschillende teams binnen de vereniging. Ook geeft hij keeperstraining. Daarnaast is hij heel wat jaren een zeer bevlogen bestuurslid van AMHC'65 geweest.


Mevrouw E.M.M. (Marlies) Schram-Beentjes (1956):
Vanwege haar bescheidenheid weten niet veel mensen dat mevrouw Schram een indrukwekkende staat van dienst op het gebied van vrijwilligerswerk heeft opgebouwd. Zij heeft plaats gehad in het bestuur van de voormalige Stichting Autisme Rotterdam, de voormalige Stichting Speciaal Onderwijs Zuid-Holland Zuid en de Atletiekvereniging AAA in Alblasserdam, waar zij de belangen van de verstandelijk beperkte atleten en hun trainers behartigde.

Als sinds 1989 is mevrouw Schram pianist bij de Heilige Theresia van Avila Parochie. Ook is zij zeer actief als vrijwilliger voor deze parochie. Mevrouw Schram is eveneens vrijwilligerscoordinator bij de Stichting Philadephia Zorg West, locatie De Haven in Nieuw-Lekkerland en secretaris van de Familieraad. Tot slot organiseert zij de jaarlijkse collecte voor het Fonds gehandicaptensport in Alblasserdam. Ieder jaar lukt het haar weer voldoende collectanten te werven. Uit alles komt naar voren dat mevrouw Schram beschikt over een aanstekelijk enthousiasme en een warme persoonlijkheid.

De heer C.J. (Chris) de Visser (1947):
De heer De Visser is zes jaar penningmeester geweest in het bestuur van de twee scholen: Willem de Zwijger en Stadhouder Willem III. Hij heeft het schoolvervoer van- en naar school opgezet voor leerlingen die dit nodig hadden. Hij heeft veertien jaar in het bestuur van de vereniging Gehandicaptenzorg Helpende Handen gezeten. Naast zijn normale baan was dit een zeer intensieve functie. Ook is hij van 1973 tot 1983 voorzitter geweest van de jeugdvereniging van de Petrakerk. In dezelfde periode is hij actief geweest voor de oud papieractie, die destijds het prachtige bedrag van rond de 100.000 gulden heeft opgebracht ten behoeve van de nieuw te bouwen Petrakerk.

Op dit moment zet hij zich nog steeds met veel enthousiasme in voor de Nederlandse patiëntenvereniging, afdeling Hendrik-Ido- Ambacht, de WMO – adviesraad, de Werkgroep Voedselbank en voor Kinderevangelisatie in Hendrik-Ido- Ambacht en Evangelisatie aan de Gouwstraat in Rotterdam. Ook was hij ledenwerver voor de SGP kiesvereniging.


De heer M. (Melis) de Wit (1947):
De heer De Wit is al 30 jaar de kartrekker van de hobbyclub van het Hervormd Jeugdcentrum, waar kinderen tussen 9 en 12 jaar wekelijks bij elkaar komen. Er wordt zeer creatief gewerkt met voornamelijk hout, zoals figuurzagen. De heer De Wit verzamelt benodigde materialen, doet de voorbereidingen en is zelf iedere week aanwezig. Zijn manier van werken is rustig en opbouwend, wat ervoor zorgt dat de jongeren graag met hem werken. Met veel toewijding leert De Wit de jongeren allerlei nieuwe dingen. Hij maakte deel uit van allerlei commissies en heeft veel werk verricht voor het Hervormd Jeugdcentrum. Verbouwingen, schoonmaakacties, overleggen, buffetdiensten, rondleidingen geven, op- en afbouw van de P-slag en nog veel meer.

Hij is verder zeer betrokken bij de activiteiten van het Jeugdcentrum, zoals tijdens het jaarlijkse pinksterkamp. Daar was hij kok, maar hij was ook te vinden bij vossenjachten en viswedstrijden. Hij maakte zich bij het Jeugdcentrum zeer geliefd en onmisbaar. Ook is hij een belangrijk vrijwilliger voor de dorpskerk. Hij is een zeer ervaren timmerman en altijd bereid om grote of kleine verbouwklussen te klaren. Ook heeft de kerk veel van haar meubilair aan hem te danken. De heer De Wit is dit jaar dertig jaar vrijwilliger, wat een mooie aanleiding is voor deze onderscheiding.

Mevrouw J. (Cobie) Zwartjes-Kleij (1957):
Mevrouw Zwartjes is al 32 jaar actief bij Scouting de Ooievaarsgroep. Met liefde weet ze iedere keer weer leuke programma's voor de kinderen voor te bereiden en alles erom heen te regelen. Voor de Stoom Stichting Nederland is zij sinds 2000 actief als lid van de commissie souvenirverkoop en de cateringcommissie.

Ze wordt omschreven als een bezige bij voor de vereniging, samen met haar man Pim. Van 2001 tot 2014 is mevrouw Zwartjes voorzitter geweest van de EHBO afdeling Hendrik-Ido-Ambacht. En hoewel ze geen voorzitter meer is, is ze nog steeds erg actief als vrijwilligster voor de EHBO bij de evenementen in ons dorp. Ook dit doet zij samen met haar echtgenoot.

De heer J.W. (Pim) Zwartjes (1953):
In de afgelopen 32 jaar heeft de heer Zwartjes zich actief ingezet voor de EHBO: als secretaris, bestuurslid en later ook als voorzitter van het district. Binnen de gemeente Hendrik-Ido- Ambacht en omstreken zet hij zich nog steeds in bij evenementen als vrijwillige EHBO’er. Hij is daarnaast al jarenlang actief in de evenementencommissie van de Stoom Stichting Nederland, die stoomtreinritten organiseert.

Daarvoor verzorgt hij ook hotelovernachtingen en lunches. Ieder jaar is hij betrokken bij het organiseren van een stoomtreinevenement in Rotterdam. De heer Zwartjes is bijna 25 jaar actief geweest als leider van de kabouters bij Scouting de Ooievaarsgroep, waar hij ook secretaris en voorzitter was.

Foto's: Hennie van der Zouw.

Deel dit bericht met je vrienden!