zaterdag 22 januari 2022

Alles over Ambacht

Schriftelijke vragen van de VVD over brief van gemeente aan nieuwe kiezers bij Referendum

21 maart 2016 (door Hennie van der Zouw)

HENDRIK IDO AMBACHT -  Van de VVD fractie in Hendrik-Ido-Ambacht kregen we een brief inzake het Referendum over het associatieverdrag EU-Oekraïne. In deze brief aan het college van burgemeester en wethouders stelt de VVD-fractie schriftelijke vragen over de brief van de gemeente aan nieuwe kiezers over het referendum over het associatieverdrag tussen de Europese Unie en Oekraïne. Zie hieronder de volledige brief:

"Geachte voorzitter van de gemeenteraad, op 6 april 2016 wordt voor het eerst in Nederland een raadgevend referendum georganiseerd, met als onderwerp het associatieverdrag tussen de Europese Unie en Oekraïne.

De VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie) vindt het stemrecht één van de belangrijkste rechten binnen onze democratie en moedigt iedereen dan ook van harte aan om hier gebruik van te maken, door vóór of tegen dit associatieverdrag te stemmen.

Als gemeentebestuur heeft u twee brieven verstuurd aan onze inwoners. Een brief voor mensen die al eerder mochten kiezen en aan nieuwe kiezers. Dit is de groep mensen die nu voor de eerste keer mogen stemmen, omdat ze na de verkiezingen van 18 maart 2015 de leeftijd van 18 jaar hebben behaald.

De VVD fractie in Hendrik-Ido-Ambacht heeft bezwaren tegen de brief die u heeft gestuurd aan deze groep nieuwe kiezers. Wij vinden dat deze brief veel te sturend is richting een "Ja"-stem en daarmee afbreuk doet aan onze onafhankelijke democratie. Wij zijn van mening dat een gemeentebestuur (en dat geldt overigens ook voor hogere overheden) stemmingen niet zou moeten beïnvloeden met een stemadvies. Mensen moeten geheel onafhankelijk kunnen bepalen of ze vóór of tegen dit verdrag zouden willen stemmen.

In uw brief staat letterlijk de volgende tekst, waar wij bezwaren tegen hebben: "Het associatieakkoord is een soort contract tussen de Europese Unie (EU) en Oekraïne. Het geeft Oekraïne de mogelijkheid om hervormingen door te voeren om een stabiel en welvarend land te worden. Voor Nederland en Europa leidt het akkoord tot meer veiligheid, stabiele grenzen en meer handelsmogelijkheden zonder dat Oekraïne lid wordt van de EU."

Deze samenvatting van de 486 artikelen die in het akkoord beschreven zijn belicht alleen (mogelijke) positieve effecten van dit akkoord en is daarmee veel te eenzijdig. Er zijn naast deze positieve effecten namelijk ook wel (mogelijk) nadelige effecten te noemen. Bovendien is dit een interpretatie van de uitkomst van het verdrag die zeer ongewis is, alleen al vanuit geopolitieke ontwikkelingen in die regio.

In de brief voor mensen die al eerder hebben kunnen kiezen geeft u (gelukkig) geen samenvatting, maar verwijst u naar de website www.verkiezingen2016.nl en de gemeentelijke website. Dat vinden wij een betere benadering.

Hieruit volgend stellen wij u de volgende schriftelijke vragen, conform artikel 47 van het Reglement van orde voor de raad van Hendrik-Ido-Ambacht, waarop schriftelijke beantwoording wordt verlangd.

1) heeft u de tekst voor nieuwe kiezers zelf opgesteld, is dit door de gemeente Dordrecht gedaan of is dit vanuit de rijksoverheid aangeleverd?
2) bent u het met de VVD eens dat u ten allen tijde verantwoordelijk blijft voor de inhoud van brieven aan onze inwoners, ook al heeft u een aantal taken overgedragen aan de gemeente Dordrecht?
3) waarom heeft u deze samenvatting toegevoegd aan de brief voor nieuwe kiezers, terwijl de brief voor mensen die eerder hebben gekozen wel neutraal is? 4) bent u het met de VVD eens dat de brief voor nieuwe kiezers niet neutraal is?
5) deelt u de mening van de VVD dat het verstandiger was geweest om de brief voor nieuwe kiezers anders op te stellen? Bijvoorbeeld door zowel vóór- als tegenargumenten in de samenvatting op te nemen?
6) bent u bereid om een extra brief naar nieuwe kiezers te sturen waarin u een neutraal overzicht geeft van het referendum over het associatieverdrag tussen de Europese Unie en Oekraïne?"

Tot zover deze breif van de fractie van de VVD.

Lees meer over:

VVD referendum
Deel dit bericht met je vrienden!