zaterdag 29 januari 2022

Alles over Ambacht

SGP ChristenUnie Zorgen om toekomst ambulancedienst

21 maart 2016 (door Hennie van der Zouw)

HENDRIK IDO AMBACHT - De ambulancedienst is van levensbelang voor de inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht. In onze regio voert de Regionale Ambulance Voorziening Zuid-Holland Zuid (RAV-ZHZ) deze dienst uit. Op korte termijn gaat er veel veranderen in de ambulance wereld. De SGP-ChristenUnie wil het belang van een goede ambulancedienst benadrukken en sprak daarover met de bestuurders van de RAV-ZHZ. “De SGP-ChristenUnie is heel tevreden over de kwaliteit van de RAV-ZHZ en willen daarom graag aandacht vragen voor een toekomstbestendige plaats voor hen.”

De komende jaren staan er grote veranderingen op stapel in ambulanceland. Zo zal er in 2020 een wet in werking treden die regelt dat de zorg Europees moet zijn aanbesteedt. Het is daarbij niet ondenkbaar dat een buitenlandse aanbieder, de ambulancedienst in de regio gaat uitvoeren. Zo regelt een Rotterdamse aanbieder ook al het ambulancevervoer in Denemarken en is een Deense aanbieder zeer geïnteresseerd om het ambulancevervoer in onze regio uit te voeren.

De wet had in 2018 in moeten gaan, maar minister Schippers van Volksgezondheid heeft de invoering twee jaar uitgesteld tot 2020. “Om deze redenen moeten we nu goed nadenken of de huidige organisatie van de ambulancedienst toekomstbestendig is”, zo legt raadslid Jeroen van der Laan uit. “Wij zitten niet te wachten op een buitenlandse aanbieder en zijn uiterst tevreden over de kwaliteit die RAV-ZHZ nu biedt. Ook zijn er discussies over de plaats waar de RAV-ZHZ bestuurlijk thuishoort. Op dit moment wordt door een extern bureau onderzoek gedaan naar de beste positionering voor de RAV en met welke partners in de zorg de deskundigheidsontwikkeling van de RAV-ZHZ het meest is gebaat. Dat is belangrijk omdat kwaliteit van zorg en innovatie steeds belangrijker worden voor de gunning van ambulancediensten bij een internationale aanbesteding”,  zo vertelt van der Laan.

Betrokkenheid en bewustwording
Voor burgers is een betrouwbare en kwalitatief goede ambulance voorziening van essentieel en vaak zelfs van levensbelang. Omdat het ambulancevervoer betaald wordt door de zorgverzekeraars, is de betrokkenheid van gemeenteraden tot op heden zeer beperkt. “Vanuit onze verantwoordelijkheid als raadsleden moeten we echter alert zijn op de ontwikkelingen en binnen onze invloedsfeer de betrouwbaarheid en kwaliteit van het ambulance vervoer voor onze inwoners zekerstellen. Onderdeel hiervan is de discussie over de plaats waar de ambulance voorziening in de toekomst bestuurlijk ondergebracht wordt”, zo stelt Peter Boudewijn.

Fotobijschrift: Peter Boudewijn (links) en Jeroen van der Laan brachten een bezoek aan de ambulancedienst. Ze wilden zich hiermee verdiepen in de toekomstige ontwikkelen van de ambulance voorziening voor burgers in de regio Zuid-Holland Zuid. (Foto: SGP-ChristenUnie)

Lees meer over:

zhz SGP-Christenunie ambulance
Deel dit bericht met je vrienden!