zaterdag 22 januari 2022

Alles over Ambacht

Gemeente Belangen zegt NEE tegen Bestemmingsplan Scholencluster Kruiswiel

8 maart 2016 (door Hennie van der Zouw)

HENDRIK IDO AMBACHT - Van Gemeente Belangen Hendrik Ido Ambacht ontvingen we het volgende bericht: "Maandag 7 maart werd de Communicatievisie 2016-2018 van het college behandeld. Sinds de invoering van het dualisme in 2002 heeft niet alleen het college maar ook de gemeenteraad haar eigen verantwoording over het communiceren met o.a. inwoners, bedrijfsleven en verenigingen.

Tijdens de behandeling van deze visie van het college, heeft Ary Cramer namens de fractie Gemeente Belangen er voor gepleit ook een Communicatievisie voor de gemeenteraad te schrijven. Inwoners hebben niet alleen recht om te weten wat het college voornemens is te gaan doen in de gemeente, zij hebben er tevens recht op te weten hoe de gemeenteraad daar tegenover staat.

Natuurlijk heeft ook elke fractie het recht haar mening individueel te communiceren maar daarnaast is het gewenst dat de gemeenteraad zich meer profileert in de gemeente.

Het pleidooi van Gemeente Belangen heeft ertoe geleid dat er door de griffie een avond zal worden georganiseerd waarin o.a. het communiceren van de raad zal worden besproken.

Ook in de Gemeente Actief
Naast hun werkzaamheden in de gemeenteraad zijn leden van de fractie Gemeente Belangen ook actief in de gemeente. Tijdens NLDoet zijn fractieleden zaterdag 12 maart bij de Ambachtse Muziekschool om daar de handen uit de mouwen te steken.

Zaterdag 19 maart aanstaande tijdens de jaarlijkse zogenaamde Opschoondag kunt u leden van de fractie rondom winkelcentrum De Schoof tegenkomen waar zij gewapend met prikkers en vuilniszakken het zwerfvuil te lijf gaan.

Gemeente Belangen zegt NEE tegen Bestemmingsplan Scholencluster Kruiswiel
Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 7 maart jl. werd eveneens het Bestemmingsplan Scholencluster Kruiswiel behandeld. De fractie van Gemeente Belangen heeft nee gezegd tegen dit Bestemmingsplan.Nee, omdat ook op een eerder moment Gemeente Belangen zich al tegen deze plannen had uitgesproken.

Het nee van 7 maart had vooral te maken met het vertrek van het JEUGD SPEEL PARK. Onder welke condities het JSP vertrekt was op 7 maart nog steeds niet duidelijk.

Om die reden kon Gemeente Belangen nu niet instemmen met het Bestemmingsplan. 

Gemeente Belangen gaf in haar toelichting aan dat de nu gevolgde procedure niet juist is. Je kunt pas praten over de nieuwe bewoners als je zeker weet dat de oude bewoners op goede voorwaarden zijn vertrokken, aldus Marien Braber namens de fractie Gemeente Belangen afgelopen maandagavond en of dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren kan nu nog niet worden beslist." Tot zover het bericht van de fractie van Gemeente Belangen Hendrik-Ido-Ambacht.

Deel dit bericht met je vrienden!