zaterdag 22 januari 2022

Alles over Ambacht

SGP ChristenUnie: Blij dat de OZB niet stijgt

7 maart 2016 (door Hennie van der Zouw)

HENDRIK IDO AMBACHT - In bijna iedere gemeente in de regio stijgt de onroerendezaakbelasting (OZB) fors. Een stijging van 10% is geen uitzondering.  In Hendrik-Ido-Ambacht is dit niet het geval.

Daar wordt de OZB helemaal niet verhoogd. De fractie van de SGP-ChristenUnie is hier tevreden over. “Dit was één van de speerpunten in onze campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen.”

De gemeente maakt veel kosten. Bijvoorbeeld voor het onderhoud aan wegen en het uitbetalen van subsidies.  Hiervoor zijn belastingen nodig. “Rioolheffing en afvalstoffenheffing moeten kostendekkend zijn”, zo legt raadslid Cees Timmers uit.  “Het is wettelijk verplicht dat de kosten die de gemeente maakt, worden doorberekend aan de burgers. Wel zien wij er kritisch op toe dat de gemeente de verantwoordelijkheid neemt om die taken tegen zo laag mogelijke kosten uit te voeren. De OZB is een andere soort belasting die huiseigenaren jaarlijks betalen. Gemeenten zijn vrij in het vaststellen van het OZB-tarief, en daarom zijn er grote verschillen. In ons verkiezingsprogramma hebben we opgenomen dat we geen OZB verhoging wilden. Dit is ook zo in het coalitieprogramma overgenomen. Wij zijn erg blij met het solide financiële beleid van dit college”, zo geeft Timmers aan.

Contributie voor de gemeente
“De OZB is eigenlijk de contributie van de gemeente”, zo legt fractievoorzitter Platschorre uit. “Je betaalt een bedrag en je krijgt er wat voor terug. Als de gemeente geld tekort komt, moeten we eerst op de eigen kosten proberen te bezuinigen door slimmer te werken of samen te werken met buurgemeenten. Daarna moeten wij pas kritisch kijken naar onderhoudsbudgetten van bijvoorbeeld wegen of het openbaar groen. Natuurlijk zou je ervoor kunnen kiezen om alles weg te bezuinigen om deze belasting te verlagen, maar daar zit niemand op te wachten. Iedereen wil een mooie wijk, een goed zwembad en de mogelijkheid om naar het Jeugdspeelpark te gaan. Dit zijn allemaal voorzieningen die door de OZB kunnen blijven bestaan”, zo besluit Leo Platschorre.

Op de foto: Leo Platschorre (links) en Cees Timmers zijn tevreden dat de OZB-belasting in Hendrik-Ido-Ambacht geen cent stijgt. Andere gemeenten in de regio verhogen dit jaar deze belasting soms met tien procent. Foto: SGP-ChristenUnie

Lees meer over:

SGP-Christenunie ozb casting
Deel dit bericht met je vrienden!