zaterdag 22 januari 2022

Alles over Ambacht

Nieuwe directeur onderwijs op De Wijngaard

4 maart 2016

HENDRIK IDO AMBACHT - Christelijk kindcentrum De Wijngaard heeft met ingang  van 1 maart een nieuwe directeur onderwijs: Marleen de Gruijter. Zij volgt Carlo Brouwers op die een functie heeft aanvaard in de buurt van zijn woonplaats.

Marleen de Gruijter is een onderwijsvrouw in hart en nieren. “Het is het klassieke verhaal. Ik speelde als kind altijd juf en schooltje en heb van mijn passie mijn vak gemaakt.” Ze begon haar loopbaan als leerkracht in Rotterdam op een van de grootste scholen van Nederland.

Daar werd ze al snel benoemd tot bouwleider. In 2006 maakte ze de overstap naar PIT, ging als directeur aan de slag op christelijke basisschool De Schalm in Alblasserdam en in 2013 op christelijke basisschool De Rank in Heerjansdam. “Ik heb de eerste acht jaar voor de klas gestaan, op De Schalm deed ik dat nog één vaste dag per week. Op De Rank heb altijd invalwerk gedaan en dat blijf ik ook hier doen. Ik vind dat niet alleen erg leuk, maar ook belangrijk om te weten wat er speelt. Hendrik-Ido-Ambacht ken ik goed; ik heb er gewoond en ga er nog altijd naar de kerk.”

Positiviteit
De nieuwe directeur onderwijs heeft inmiddels kennisgemaakt met de medewerkers, kinderen en ouders van De Wijngaard. “Het voelt goed, ik ervaar veel positiviteit. We bouwen voort op wat goed is met nieuwe methoden zoals Groove me, groepsdoorbrekend werken zodat kinderen op hun eigen niveau onderwijs krijgen en een pilot Snappet, leren via een tablet. Ook zijn er veel plannen ontwikkeld en besproken die we nu in de praktijk gaan vormgeven, zoals de nieuwe visie en het inhoudelijk verder invullen van de doorgaande lijn van kinderopvang en onderwijs. We blijven volop in beweging zodat de kinderen zo goed mogelijk hun talenten kunnen ontdekken en ontplooien. Met het team zet ik daar de komende jaren graag de schouders onder.”

Christelijk kindcentrum De Wijngaard
Christelijk kindcentrum De Wijngaard biedt basisonderwijs en buitenschoolse opvang met een christelijke signatuur. De Wijngaard is een van de 19 kindcentra van PIT kinderopvang & onderwijs in Alblasserdam, Heerjansdam, Hendrik-Ido-Ambacht, Zwijndrecht en Ridderkerk.

Op de foto: Marleen de Gruijter: “We blijven volop in beweging zodat de kinderen zo goed mogelijk hun talenten kunnen ontdekken en ontplooien.”

Deel dit bericht met je vrienden!