woensdag 26 januari 2022

Alles over Ambacht

Ouderbijdrage gesubsidieerde peuteropvang

15 december 2015 (door Hennie van der Zouw)

HENDRIK IDO AMBACHT - De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht vindt het belangrijk dat ieder kind gebruik kan maken vangoede voorschoolse voorzieningen, zoals peuteropvang en peuterspeelzaalwerk. Ook wil zij dat kinderen een eventuele taalachterstand voor de basisschool kunnen inlopen. Om het lokale budget zo goed mogelijk te benutten verandert de financiering van voorschoolse voorzieningen per 1 januari 2016.

Landelijke kwaliteitseisen
Landelijk loopt er al een traject om de kwaliteitseisen aan peuterspeelzalen en peuteropvang gelijk te trekken. De kwaliteit van het toezicht gaat de komende jaren omhoog en de regels voor het personeel, met name over het taalniveau, worden scherper.

Lokale financiering
Lokaal verandert ook de financiering van voorschoolse voorzieningen per 1 januari 2016. Verschillende instellingen hebben daarom gevraagd, omdat de bestaande manier van subsidiëren niet kostendekkend blijkt.

Ouderbijdrage
Ouders die gebruikmaken van een gesubsidieerde peuteropvangplek betalen vanaf 1 januari 2016, net als (werkende) ouders die gebruikmaken van kinderopvangtoeslag, een bijdrage naar inkomen. De ouders doen dat naar draagkracht. De gemeente betaalt het verschil tussen de kostprijs en de ouderbijdrage. Het aantal schalen voor de ouderbijdrage aan gesubsidieerde plekken is wel beperkt, om de administratieve last voor instellingen en de gemeente laag te houden.

Voorschoolse educatie
De ouderbijdragetabel geldt ook voor ouders van kinderen die met een indicatie gebruikmaken van voor- en vroegschoolse educatie (vve). Zij betalen voor 2 dagdelen, maar krijgen daarvoor 4 dagdelen. Deze plekken zijn specifiek voor kinderen met een taalachterstand of een groot risico daarop.

Informatievoorziening
Ouders die hun kind nu al naar een gesubsidieerde voorschoolse voorziening brengen, worden door de instelling zelf geïnformeerd. Ouders die nog geen gebruik maken van peuteropvang kunnen daarover informatie krijgen bij het consultatiebureau. Vanaf 1 januari 2016 zijn er ook informatiefolders beschikbaar via het consultatiebureau en de gemeente.

Deel dit bericht met je vrienden!