zaterdag 29 januari 2022

Alles over Ambacht

Integraal Kindcentrum Bekestein: opvang en onderwijs voor kinderen van 0 t/m 13 jaar

1 december 2015 (door Hennie van der Zouw)

HENDRIK IDO AMBACHT - Integraal Kindcentrum Bekestein, een unieke samenwerking tussen obs De Bron en Kinderopvang Ambacht. In heel het land wordt momenteel volop gesproken over een verbeterde samenwerking tussen Kinderopvang en de scholen. De scheidslijnen tussen school en opvang vervagen en nieuwe samenwerkingsvormen ontstaan. In Hendrik-Ido-Ambacht zagen Stichting Sophia (het openbaar onderwijs) en Kinderopvang Ambacht dit jaren geleden al in.

Stichting Sophia en Kinderopvang Ambacht  zijn namelijk vijf jaar geleden al gestart met Siem, het onderwijs aan driejarigen. Een project dat een schot in de roos bleek te zijn. En nu wordt de volgende stap gemaakt. Per januari 2016 komt er een Integraal Kindcentrum Bekestein: opvang en onderwijs voor kinderen van 0 t/m 13 jaar. Het zijn Nicole Marinus van Kinderopvang Ambacht en Wouter de Roon van De Bron die vol trots vertellen over deze laatste ontwikkeling.

Wat is een integraal kindcentrum?
“Een integraal kindcentrum is een voorziening voor kinderen van 0 tot 14 jaar, waar zij komen om te spelen, te leren, te ontmoeten en zich te ontwikkelen. Er is een dagprogramma dat opvang, onderwijs en ontwikkeling in zich heeft. Het kind staat hierbij centraal, de rest wordt daarom heen georganiseerd.”
Is een integraal kindcentrum hetzelfde als een brede school?

“Nee, bij een brede school zijn er wel meer kindgerichte voorzieningen onder één dak gehuisvest, maar wordt er lang niet altijd inhoudelijk samengewerkt. Bovendien wekt het woord school de indruk dat kinderen dan de hele dag alleen maar naar school gaan. En dat is niet het geval. Er is in het integraal kindcentrum ook aandacht voor ontspanning en activiteitenprogramma’s.”

Waarom integraal Kindcentrum Bekestein?
“Als kinderopvangorganisatie nemen wij deel aan de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. In ons denken en doen stellen wij de ontwikkeling van het kind centraal. Als je dat doet, dan is het een heel logische gedachte dat school, opvang en vrije tijd geen gescheiden werelden zouden moeten zijn, maar veel beter afgestemd kunnen worden op ontwikkeling en behoeftes van kinderen. Momenteel kunnen kinderen vanaf 2 ½ jaar terecht bij ons voor de Peuterspeelzaal. Veel kinderen maken ook op driejarige leeftijd gebruik van Siem, het onderwijs aan driejarigen. De jongste telgen van het gezin moesten echter naar een andere locatie in het dorp gebracht worden. Voor veel ouders is dat vaak hectisch, en zo meteen dus niet meer nodig. Locatie Bekestein wordt aangepast, zodat er ook slaapplekken worden gerealiseerd voor de kleine kinderen.”

Wat verandert er in de praktijk?
“Voor kinderen komt er een veel natuurlijker overgang van ‘spelen’ naar ‘leren’: als zij naar groep 1 gaan, dan is dat niet spannend en vreemd meer, omdat ze voor hun gevoel toch al jaren op “die school” zitten. Voor ouders heeft de nieuwe opzet ook grote voordelen. Minder hectiek ’s morgens en aan het einde van de dag, kortere lijnen met pedagogische medewerkers en leerkrachten, een vertrouwde omgeving voor de kinderen etc.”

Voor meer informatie neemt u contact op met Nicole of Wouter. Voor  aanmeldingen neemt u contact op met de afdeling plaatsingen van Kinderopvang Ambacht: 078-6818863.

Deel dit bericht met je vrienden!