woensdag 19 januari 2022

Alles over Ambacht

Wmo adviesraadsleden gezocht

28 juli 2015 (door Hennie van der Zouw)

HENDRIK IDO AMBACHT - De Wmo adviesraad Hendrik-Ido-Ambacht zoekt twee nieuwe leden met een beleidsmatige achtergrond. Samen met de andere leden van de Wmo adviesraad gaan zij de gemeente op vrijwillige basis adviseren over (de uitvoering van) de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Nieuwe koers
De Wmo adviesraad vaart een nieuwe koers en zoekt steeds meer het contact met inwoners en lokale Wmo-cliënten. Van de nieuwe leden wordt verwacht dat zij goed in staat zijn om signalen van inwoners en cliënten te vertalen naar beleidsmatige adviezen.  
 
De leden van nu
In de Wmo adviesraad zijn verschillende groepen inwoners vertegenwoordigd. Zo zijn er vertegenwoordigers van de lokale ouderenbonden, de sector GGZ, de adviesraad gehandicaptenbeleid, de Unie van Vrijwilligers en het platform van kerken in Hendrik-Ido-Ambacht.
 
Wmo-onderwerpen
De adviezen van de Wmo adviesraad gaan bijvoorbeeld over het toenemend verplaatsen van zorg naar thuis, vrijwillige inzet in de gemeente, ondersteuning en waardering van mantelzorgers, cliëntondersteuning, inloop GGZ, sociale samenhang en leefbaarheid.

Ook is de Wmo adviesraad er om met de gemeente mee te denken over Wmo-voorzieningen voor kwetsbare doelgroepen, zoals het Sociaal Wijkteam Ambacht en het welzijnsaanbod voor senioren en mensen met een beperking.  

Profielschets: Beleidsdeskundige Wmo adviesraad:
 
Algemeen
- U woont in Hendrik-Ido-Ambacht;
- U werkt of heeft gewerkt in een Wmo-beleidsfunctie bij een organisatie buiten de Drechtsteden.

Vaardigheden
- U beschikt over goede communicatieve vaardigheden;
- U bent in staat om signalen van inwoners en cliënten over de uitvoering van de Wmo met de andere leden van de Wmo adviesraad te vertalen in adviezen aan de gemeente;
- U heeft een goed inlevingsvermogen, kunt goed luisteren en doorvragen.

Reageren
Heeft u interesse of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met voorzitter Chris de Visser, of vice-voorzitter Arie van der Vlies via het contactformulier op www.wmoadviesraad-h-i-a.nl.

Lees meer over:

gemeente WMO adviesraad
Deel dit bericht met je vrienden!