woensdag 2 december 2020

Alles over Ambacht

SGP-ChristenUnie genoot historisch tijdens werkbezoek

29 mei 2015 (door Hennie van der Zouw)

HENDRIK IDO AMBACHT - Een delegatie van de SGP-ChristenUnie bracht deze week een werkbezoek aan het Historisch Genootschap. Peter Boudewijn, Erik van Hartingsveldt, Willem Schneider en Leo Platschorre bezochten de locatie De Brommert waar het Historisch Genootschap is gevestigd.

De fractieleden kregen een rondleiding door het gebouw (inclusief de zolder) en bezichtigden de  expositie "Oorlog en bevrijding in Hendrik-Ido-Ambacht".

Kans bij Kerkplein
Ze spraken met het voltallige bestuur over onder meer over de renovatie van de Brommert. De fractieleden spraken hun waardering uit de inzet van deze historische vereniging. Vooral de publicaties in de huis aan bladen vonden ze sympathiek. Tevens wezen ze op het feit dat de gemeente jaarlijks € 20.000 gaat uitgeven aan de uitvoering van de Waalvisie.

Deze visie geeft bijvoorbeeld aan dat het historische Kerkplein en de directe omgeving zich leent voor kleinschalige evenementen als een kleine braderie, rommelmarkt of oude ambachtenmarkt. Deze evenementen moeten echter wel vanuit de samenleving ontstaan.  De fractieleden deden het bestuur de suggestie hierop in te spelen. Ook kwamen de leden met de idee om de jongeren en docenten van de basisscholen meer de locatie te laten bezoeken.

Borging advies
Het bestuur van het Historisch Genootschap pleitte bij de fractieleden voor een grotere betrokkenheid van het Genootschap bij de nieuwe Monumentenvordering en de uitbreiding van de gemeentelijke monumentenlijst. Het genootschap wil de opgeheven Monumentencommissie weer terug. Deze commissie zou een adviserende taak moeten krijgen ten behoeve van de meer kwetsbare gebieden, zoals de historische dijklinten.

De kennis van uit de historische verenging zou in de commissie moeten worden ingezet. Verder is dan de borging van de adviserende rol van deze vereniging aanwezig. Tot nu toe is er alleen mondeling toegezegd dat het genootschap bij verbouwplannen van monumenten wordt geraadpleegd. 

Deel dit bericht met je vrienden!