woensdag 2 december 2020

Alles over Ambacht

SGP-ChristenUnie: 'Duidelijkheid over beschermd wonen'

18 mei 2015 (door Hennie van der Zouw)

HENDRIK IDO AMBACHT - Door geldtekort zijn de beschermde woonvoorzieningen in gevaar. De kans bestaat dat één derde van het aantal bedden zal moeten worden opgeheven in de regio Drechtsteden. De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht heeft de grootste voorziening in de regio. De SGP-ChristenUnie wil daarom snel duidelijkheid voor deze kwetsbare doelgroep en stelde deze week vragen.

Eén van de grootste voorzieningen voor beschermd wonen uit deze regio staat in ‘De Volgerlanden’ in Hendrik-Ido-Ambacht. Daar wonen 61 cliënten met een ernstige psychiatrische aandoening in een instelling van Yulius. Zij hebben een stoornis  zoals schizofrenie of zijn psychotisch. De cliënten hebben een eigen kamer en krijgen intensieve begeleiding. Het verloop is klein en een groot gedeelte van deze populatie woont hier langdurig. Deze voorziening werd tot voor kort bekostigd uit de AWBZ. De Rijksoverheid beloofde de gemeenten dat de bijdrage kostendekkend zou zijn.

Vier miljoen te weinig    
“Het is een groot probleem”, zo geeft raadslid Peter Boudewijn aan. “Als het zo doorgaat moeten er nog voor de zomervakantie één derde van de cliënten uit de beschermde woonvoorzieningen weg.  Onze regio krijgt vier miljoen euro te weinig van de overheid. Als we minder geld krijgen kunnen er ook minder plaatsen worden ingekocht bij de zorginstellingen. Hierdoor kunnen veel mensen met psychiatrische problemen hun zorg en woning verliezen en komen er verwarde of verslaafde mensen op straat terecht. Dit is niet de bedoeling en dit zal uiteindelijk nog meer geld kosten.”

Op de foto: Peter Boudewijn (links) en Jeroen van der Laan stelden deze week vragen over beschermd wonen. “De onrust onder cliënten en medewerkers moet gestopt worden.” Foto: SGP-ChristenUnie

Collega-raadslid Jeroen van der Laan geeft aan dat het dringend noodzakelijk is dat er een oplossing komt. “Daarom hebben we aan de verantwoordelijk wethouder gevraagd of er afspraken zijn gemaakt met het ministerie of met de gemeente Dordrecht om er voor te zorgen dat cliënten die met een indicatie gebruik maken van Beschermd Wonen ook daadwerkelijk gebruik kunnen blijven maken van deze voorziening als het geld op is.” Onlangs bezochten Boudewijn en Van der Laan de instelling voor Beschermd Wonen in ‘De Volgerlanden’.  “De onrust onder cliënten en medewerkers moet gestopt worden”, zo geven de beide heren aan. De beide politici vroegen daarom deze week aan het college om maatregelen te nemen om het schrappen van plaatsen te voorkomen.

Lees meer over:

SGP-Christenunie politiek
Deel dit bericht met je vrienden!