vrijdag 28 januari 2022

Alles over Ambacht

SGP-ChristenUnie: "Opschorten ouderbijdrage Jeugdzorg ondoordacht"

28 april 2015

HENDRIK IDO AMBACHT - Steeds meer gemeenten schorten de ouderbijdrage in de jeugdzorg op. Dit is ondoordacht en onwenselijk zeggen de raadsleden Peter Boudewijn en Jeroen van der Laan van de SGP-ChristenUnie.
 
Sinds één januari is de gemeente verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Als een kind buiten het gezin verblijft – zoals in een pleeggezin of in een ggz-instelling – moeten de ouders een bijdrage betalen. Op dit moment willen meer dan honderd gemeenten dit niet meer uitvoeren. Staatssecretaris Van Rijn is momenteel een onderzoek gestart naar de gevolgen van deze ouderbijdrage. Voorstanders van opschorting wijzen op de hoge kosten van het uitvoeren van deze maatregelen en op de gevaren van zorgmijding, daarnaast vinden ze het onuitvoerbaar omdat de IT-systemen niet op elkaar aansluiten.

De SGP-ChristenUnie is het met het opschorten van de ouderbijdrage niet eens. “De bijdrage is niet nieuw”, zo stelt Peter Boudewijn. “Deze bestond ook al in de oude situatie.” Daarnaast blijkt nergens dat deze bijdrage toch meer zorgmijders leidt. Ook wijs ik er op dat dit niet geldt voor de huidige cliënten, want zij hebben overgangsrecht.

Als laatste draag ik aan dat er voor bepaalde groepen – zoals gedetineerden, asielzoekers – al vrijstelling geregeld is voor het betalen van deze bijdrage. Zijn collega raadslid Jeroen van der Laan onderschrijft deze argumenten en voegt toe: “Het lijkt op een soort hype waarbij veel gemeenten moties van elkaar kopiëren met onjuiste wetteksten. Er is namelijk geen ruimte voor opschorting. Ook zijn we van mening het terecht is dat je een bijdrage betaalt als je kind buiten het gezin verblijft.

Als laatste heeft het afschaffen financiële consequenties en zou het macrobudget voor gemeenten met € 26 miljoen verhoogd moet worden.” De beide politici vinden het ondoordacht en onwenselijk dat veel gemeenten de ouderbijdrage weigeren te innen en willen het onderzoek van de Staatssecretaris afwachten en tot die tijd conform de wet acteren.

Foto: Het opschorten van de ouderbijdrage is ondoordacht en onwenselijk. “Het is volgens ons terecht dat je een bijdrage betaalt als je kind buiten het gezin wordt verzorgd en opgevoed”, zo zeggen Peter Boudewijn (links) en Jeroen van der Laan.

Deel dit bericht met je vrienden!