zaterdag 29 januari 2022

Alles over Ambacht

Het jaar 2014 stond in het teken van de voorbereiding op de nieuwe zorgtaken

28 april 2015 (door Hennie van der Zouw)

HENDRIK IDO AMBACHT - Afsluiting 2014: ‘voorzichtig optimistisch’. De gemeente sluit 2014 af met een positief saldo op de jaarrekening. Door het strakke financiële beleid en door een aantal eenmalige meevallers blijft er geld over. Dit wordt gebruikt om te investeren in de uitvoering van de Waalvisie, de nieuwe markt in de Volgerlanden en het oplossen van een aantal parkeerknelpunten. Het grootste deel van het overschot wordt apart gezet voor eventuele tegenvallers in de nieuwe zorgtaken zoals bijvoorbeeld de jeugdhulp en voor het aanvullen van de algemene reserve. Wethouder André Flach is voorzichtig optimistisch: “Voor een stabiele financiële koers in deze tijden van voorzichtig herstel, vind ik een buffer voor het opvangen van de aanzienlijke risico’s noodzakelijk.”

Samen optrekken
Het jaar 2014 was natuurlijk in de eerste plaats het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen. Hoewel het college qua samenstelling onveranderd is gebleven, speelt het bestuur met de vernieuwde koers in op de snelle economische, sociale en maatschappelijke ontwikkelingen. Het college zette in 2014 in op een bestuursstijl waarbij ze intensiever samenwerkt met inwoners, ondernemers, instellingen en ketenpartners. Burgemeester Jan Heijkoop: “We hebben elkaar steeds meer nodig om Ambacht veilig, leefbaar en schoon te houden.”

Nieuwe taken
Vorig jaar stond in het teken van de voorbereidingen op de nieuwe taken die de gemeente er in de zorg bij kreeg. Het gaat om hulp en ondersteuning aan langdurig zieken, ouderen, gezinnen die Jeugdhulp nodig hebben en hulp aan mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Om hen aan werk te helpen maakte de gemeente afspraken met Ambachtse Bedrijven. Wethouder Michiel van der Vlies (Zorg en Welzijn/Sociale Zaken): “De voorbereiding in 2014 heeft zo z’n vruchten afgeworpen, want de overgang is zonder al te veel problemen gegaan. Daar hebben we samen met andere gemeenten in onze regio hard aan gewerkt.” Er werd er een Sociaal Wijkteam opgericht en er kwam een pilot met het Jeugdteam Ambacht.

Verbeteringen
In de openbare ruimte is het nieuwe Waterbusplein misschien wel de meest in het oog springende verbetering van 2014. Wethouder Floor van der Velde (Ruimtelijke Ordening): Iets minder opvallend, maar niet minder belangrijk zijn de tien nieuwe laadpalen voor elektrische auto’s. We willen daarmee duurzaam rijden een impuls geven.” Verder zette de gemeente fors in op een nog beter vestigingsklimaat voor ondernemers. André Flach: “We zijn tevreden over de wijze waarop we ons actieplan lokale  economie hebben samengesteld. Dit is echt samen met de ondernemers opgesteld. Zij weten natuurlijk als geen ander wat er in zo’n plan moet staan. Wat ons betreft ook een mooi voorbeeld van onze nieuwe bestuursstijl.” Ook stelde de raad het bestemmingsplan Ambachtse Zoom vast. Een belangrijke stap in het proces van de realisatie van dit bedrijventerrein. De woningbouw kreeg in 2014 gelukkig ook weer een impuls. Wethouder Flach: “Ik ben blij dat ik kan melden dat we zijn gestart met de voorbereidingen voor de bouw in De Volgerlanden-Oost. Dat is toch een signaal dat de economie de weliswaar voorzichtige, stijgende lijn heeft vast kunnen houden.”

Gedaan in 2014
Ook op andere gebieden is er in 2014 hard gewerkt. Na veel voorbereidingen nam het college het besluit om samen met een aantal andere gemeenten een Drechtstedelijk Klantencontactcentrum (DKCC) te gaan vormen. Deze samenwerking zorgt ervoor dat de gemeente ook in de toekomst haar dienstverlening professioneel kan blijven invullen. Ook zijn er een aantal belangrijke onderzoeken en plannen afgerond: er ligt nu een studie over de inpassing van het scholencluster Kruiswiel en een visie op de Waalzone waarbij bewoners en organisaties nauw betrokken zijn.

Buffer
Na het opmaken van de balans blijft er een positief eindsaldo over. Dit komt door een aantal eenmalige meevallers die de gemeente niet helemaal heeft kunnen voorzien. Een deel van dit geld is bestemd voor projecten: €20.000 voor de eerste uitvoering van de ‘Gebiedsvisie Waal’, €175.000 voor de aanleg van extra parkeervoorzieningen en €25.000 voor de opstart van de nieuwe markt bij het winkelcentrum Hoog Ambacht. Een deel van de meevallers wordt gereserveerd voor eventuele financiële tegenvallers voor de nieuwe zorgtaken. Zo kan de gemeente ervoor zorgen dat er geen inwoner buiten de boot valt. Het geld dat er na alle bestemmingen nog over is, € 822.455, gebruikt de gemeente om de algemene reserve aan te vullen. Wethouder Financiën André Flach: “Hiermee komt deze reserve een stap dichter bij een betere balans. In deze tijden van voorzichtig herstel is voor een stabiele financiële koers een buffer voor het opvangen van onze aanzienlijke risico’s noodzakelijk.”

Besluit
Op 27 mei worden de jaarstukken besproken in de raadsbrede commissie en op 8 juni neemt de gemeenteraad een besluit.

Lees meer over:

gemeente beleid samen optrekken
Deel dit bericht met je vrienden!