donderdag 27 januari 2022

Alles over Ambacht

VVD zet vraagtekens bij Ambachtpas

24 maart 2015 (door Hennie van der Zouw)

HENDRIK IDO AMBACHT - Onlangs heeft het college een raadsinformatiebrief gestuurd over een nieuw in te voeren lokale munt, de zogenaamde Ambachtpas.

Met deze Ambachtpas, die inwoners aan kunnen schaffen voor € 50,--, kunnen inwoners met korting bij aangesloten winkeliers hun inkopen doen , waarbij zij automatisch sparen voor een vereniging naar keuze.

Het college heeft aangegeven dat zij een bedrag van € 10.000,-- wil schenken aan de Blije Borgh om dit project te realiseren.

In het vorige maand besproken actieplan Lokale Economie, waarover de VVD erg positief was, was niets te vinden over een lokale munt en ook niets over hiervoor benodigde financiën.

Hoewel het idee van een lokale munt op zichzelf best aardig is, denkt de VVD dat dit project zeer weinig slaagkans heeft.

Dit vanwege het feit dat H.I. Ambacht een dorp is met vrij weinig winkels en ook met een te laag aantal inwoners voor een dergelijk initiatief. Zelfs als alle winkels mee zouden doen, is het nog maar de vraag of onze inwoners de investering en rompslomp voor dit initiatief over hebben.

Daarnaast zijn wij van mening dat dit geen gemeentelijke taak is en vinden wij deze ad hoc extra subsidie voor de Blije Borgh dus ook zonde van het geld.

Vanuit die redenen hebben wij een aantal vragen over nut en noodzaak aan het college gesteld, en ook of er nog meer kosten te verwachten zijn voor de hiervoor benodigde ICT voorzieningen.

Lees meer over:

VVD college raad munt
Deel dit bericht met je vrienden!