vrijdag 28 januari 2022

Alles over Ambacht

Waterschapsverkiezingen Waterschap Hollandse Delta door Leo van Gelder, lijstrekker voor het CDA

11 maart 2015 (door Hennie van der Zouw)

HENDRIK IDO AMBACHT / ZWIJNDRECHT - Op 18 maart worden de waterschapsverkiezingen gehouden voor een nieuwe bestuursperiode. Een periode die ook voor het eiland IJsselmonde en voor Hendrik Ido Ambacht belangrijk zal zijn.

Er zijn tal van natuurlijke ontwikkelingen die het waterbeheer voor de komende jaren gaan bepalen. Door de klimaatsontwikkeling zal de zeespiegel gaan stijgen en de intensiteit van de regenbuien zal toenemen.

Verder zijn er ontwikkelingen in de Hollandse en de Zeeuwse Delta die  er toe zullen leiden dat er kritisch naar de huidige inrichting zal moeten worden gekeken.

De stijging van de zeespiegel (verwachting van het KNMI in 2050 van meer dan 20 á 40 cm) zal er toe leiden dat de Nederlandse kust regelmatig moet worden getoetst of deze nog voldoet aan de nieuwe normen. De dijken van IJsselmonde behoorde tot één van de sterkste dijken van Nederland en dat willen we ook blijven behouden.

Wij als CDA zullen er op toezien dat de dijken bij Hendrik Ido Ambacht (de Veersedijk) ook de komende jaren op sterkte blijven.

Veel mensen vinden het prettig om langs het water te kunnen fietsen en wandelen of op een andere manier te kunnen recreëren zoals vissen of zeilen. Het CDA vindt het belangrijk om als het mogelijk is hierin te kunnen voorzien waardoor er een mogelijke win-win situatie kan ontstaan. Hoewel het geen primaire taak is van het waterschap vindt het CDA het belangrijk dat de inwoners het water kunnen beleven er  van kunnen genieten.   

Door de toename van de intensitet van de regenbuien heeft ook IJsselmonde regelmatig met hevige regenval te maken gehad. Het KNMI schetst een scenario dat de hoeveelheid water in een regenbui alleen nog maar toe zal nemen. De neerslag zal in 2050 met  ongeveer 5 %  zijn toegenomen. Het CDA vraagt dan ook aandacht voor een adequaat watersysteem met de nodige capaciteit van de gemalen en een doelmatige natuurlijke inrichting van het landschap zodat het water op een zo natuurlijk wijze wordt opgevangen en afgevoerd.  Het Waaltje speelt hierin een belangrijke rol.
 
Een gedeelte van dit water stroomt naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Zwijndrecht waar ook het huishoudelijke afvalwater wordt gereinigd alvorens het in de Noord wordt geloosd. Het CDA wil dat deze installaties efficiënter worden gebruikt onder ander door deze te gebruiken voor de winning van energie. Door het investeren en toepassen van nieuwe technieken zijn we dan in staat om steeds beter in onze eigen energiebehoefte te voorzien.

Stem dus op 18 maart op het CDA want  het CDA zorgt voor de  “beste” dijken.
Dat kan dankzij  de deskundigheid van  mensen op onze lijst  en omdat het CDA in eerste instantie geen partij is van één belang. Wij behartigen nl niet alleen het economisch belang of natuurbelang, maar zetten ons  in voor een integrale (algehele) benadering van water. Wij houden daarbij rekening  met uw  directe leefomgeving, de landbouw, de economie, de recreatie,  het milieu en de natuur

Wij zijn daarnaast  ook een groot voorstander van samenwerking met visverenigingen, watersportverenigingen, landbouworganisaties  enz  de diverse verenigingen en organisaties  die een direct belang hebben bij een  goed water- en dijkenbeheer.
Het CDA staat dus  voor veilige en robuuste dijken.
Het CDA staat voor een toekomstgericht en betaalbaar waterbeheer
Het CDA staat voor recreëren  op,  in en langs het schone water .
Het CDA, Uw partij voor achter de dijken

Genoeg redenen dus om op 18 maart voor het waterschap te gaan stemmen.

Lees meer over:

CDA noord dijken waaltje
Deel dit bericht met je vrienden!