zaterdag 29 januari 2022

Alles over Ambacht

SGP-ChristenUnie: Investeer in nieuwe schoolgebouwen

9 februari 2015

HENDRIK-IDO-AMBACHT. De SGP-ChristenUnie fractie is enthousiast over de investeringen in nieuwe schoolgebouwen. “De kwaliteit van onderwijs is mede afhankelijk van de beschikbare ruimtes. Door nieuwbouw zal het onderwijs nog beter worden”, zo geeft Jeroen van der Laan aan.

Onlangs stemde de gemeenteraad in met uitbreidingsplannen voor winkelcentrum ‘De Schoof’. Daardoor zal de Willem de Zwijgerschool moeten verhuizen naar een nieuwe locatie. Afgelopen raadsvergadering stelde de gemeenteraad de kaders vast voor de bouw van een nieuw scholencluster. Deze zal komen op de plaats van het huidige Jeugdspeelpark.

Het Jeugdspeelpark zal vervolgens uitgebreid en gehuisvest worden in het Sandelingenpark. Maar waarom is het nu nodig om een nieuw scholencluster te bouwen? “Voor het verlenen van hoog kwalitatief onderwijs zijn goede schoolgebouwen van groot belang. Een inspirerende en uitdagende leeromgeving draagt bij aan betere onderwijsresultaten”, zo geeft raadslid van de SGP-ChristenUnie Jeroen van der Laan aan.  “Als schoolgebouwen verouderd zijn, zijn er vaak gevolgen voor het binnenmilieu.

De  PO-raad berekende onlangs dat in zo'n 80% van de schoolgebouwen het binnenklimaat zó slecht is dat de leerlingen 's middags niet meer goed kunnen leren. Ook het werkklimaat voor de docenten voldoet dan niet aan de Arbo-eisen.”

Foto: De SGP-ChristenUnie vindt investeren in nieuwe schoolgebouwen noodzakelijk. “Kinderen in Ambacht verdienen goede schoolruimtes” zo geeft raadslid Jeroen van der Laan aan.

Nieuwbouw noodzakelijk    
In de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht hebben basisscholen de beschikking over gebouwen van een wisselende kwaliteit. Oude schoolgebouwen hebben veel extra onderhoudskosten en torenhoge energierekeningen.

“Hiervoor is dringend vervangende nieuwbouw nodig. Dit geldt  bijvoorbeeld voor de ‘Willem de Zwijgerschool’ en ‘De Dukdalf’. Gelukkig zijn er ook scholen die er warmpjes bijzitten”, zo vertelt Jeroen van der Laan. Daarnaast geeft hij aan dat er te weinig ruimte is voor alle Ambachtse leerlingen. “Daarom is vorig jaar een motie van het CDA, PvdA en SGP-ChristenUnie aangenomen om de bouw van een nieuw scholencluster te bespoedigen. Het scholencluster in ‘De Volgerlanden’ is bijvoorbeeld echt te klein geworden. Het is passen en meten geworden om alle scholen voldoende lokalen te geven.”

Aandacht voor verkeer    
De locatie van het nieuwe scholencluster is volgens Van der Laan de meest logische keuze. “De locatie is miljoenen goedkoper dan iedere andere locatie. Daarnaast is deze kavel gesitueerd tussen de oudbouw en nieuwbouw van onze gemeente, waardoor de nieuwe scholen goed bereikbaar zijn.” Wel blijft de SGP-ChristenUnie – samen met andere partijen – aandacht vragen voor een goede verkeersafwikkeling tegen acceptabele kosten.

“Zo hebben we de afgelopen raadsvergadering gevraagd om het aantal verkeersbewegingen in de wijk te verminderen door geen parkeerplaatsen op het schoolplein te maken, maar juist een goede kiss&ride zone te maken.” Van der Laan merkt als laatste op dat het goed is om te zien dat de bewoners constructief meedenken en met goede praktische ideeën komen.

Deel dit bericht met je vrienden!