woensdag 26 januari 2022

Alles over Ambacht

Fractie Gemeente Belangen heeft veel vragen over Scholencluster Kruiswiel

3 februari 2015 (door Hennie van der Zouw)

HENDRIK IDO AMBACHT - De fractie van Gemeente Belangen heeft in de eerder gehouden commissievergadering al aangegeven dat de stukken m.b.t. Kaders Scholencluster Kruiswiel bij de fractie veel vragen en opmerkingen opriepen.

Als fractie hebben we de bijbehorende stukken nog eens uitgebreid besproken en hebben naar aanleiding daarvan haar conclusies als volgt verwoord.

Dat we de Kaders nu al behandelen heeft alles te maken met de Motie die in de gemeenteraadsvergadering van 7 juli 2014 is ingediend en door Gemeente Belangen gesteund.

Uit de Motie kwam duidelijk naar voren dat het Jeugdspeelpark verhuisd dient te zijn voordat men op de locatie van het Jeugdspeelpark een Scholencluster kan realiseren. En  voor wat die verhuizing betreft voorzitter tasten we nog in het duister. Sterker nog de Business case Verhuizing Jeugdspeelpark komt pas in april a.s. op de politieke agenda.

Het college zegt dan wel dat het gehele project, Realisatie Scholencluster en verhuizing binnen de 10 miljoen euro moet vallen maar dat zijn naar de inzichten van de fractie aannames. De werkelijke kosten komen hopelijk tot uiting in de nog te behandelen Business case Verhuizing Jeugdspeelpark.

Voorzitter, zoeven noemde ik de 10 miljoen die e.e.a. zou gaan kosten. Voor de fractie is nog steeds niet duidelijk dat dit bedrag gebonden is aan, ’of we realiseren een Scholencluster van 24 lokalen, dat gaat 10 miljoen kosten of één van 33, maar dat kost ook 10 miljoen euro’.
De voorliggende Inventarisatie van kaders, uitgangspunten en voorwaarden zou de basis moeten zijn om verder te gaan met de realisatie van het Scholencluster Kruiswiel.

Lopen we niet te hard van stapel zo vraagt de fractie zich af. De voorliggende Inventarisatie van kaders, uitgangspunten en voorwaarden is zeker niet compleet naar de inzichten van de fractie. Het Business Plan Onderwijs is nog niet compleet, de Business case Verhuizing Jeugdspeelpark ontbreekt nog, een juiste inschatting van het parkeerprobleem en aanpassing infrastructuur, verder wordt er nergens gesproken over het naast de locatie liggend tuindersbedrijf met kassen en dat direct naast een school en voorlopig als laatste voorzitter, gepland is aan de kant van de Volgerlanden een parkeerterrein, waterpartij en een brug te realiseren. Vreemd is in dit verband te noemen dat de eigenaar van de grond waarop e.e.a. zou moeten komen (nog) van niets weet.

Voorzitter, in haar overwegingen heeft de fractie voorliggend voorstel breder getrokken en ook de mogelijke uitbreiding van winkelcentrum de Schoof hierin mee genomen.

Bij een mogelijke uitbreiding van dit winkelcentrum staat de Willem de Zwijgerschool in de weg. Maar hoe zeker zijn deze plannen tot uitbreiding, als fractie willen we onze ogen niet sluiten voor de werkelijkheid. Het koopgedrag van personen is veranderd, kijkend naar de huidige bezitting van het centrum kan je niet anders dan constateren dat er een leegloop is, al dan niet gedwongen. Recentelijk nog het filiaal van een schoenenconcern. En als je de media volgt hoeven we niet verbaasd te zijn als er helaas nog meer zullen volgen.

Voorzitter, we besluiten met een oproep.
De fractie van Gemeente Belangen wil zeker de ontwikkeling van onze mooie gemeente niet in de weg staan. Maar de door de fractie genoemde nog ‘onvolkomenheden’ onderschrijven onze oproep.

College, organiseer een avond voor de politiek om de projecten, Realisatie Scholencluster Kruiswiel, Verhuizing Jeugdspeelpark en mogelijke uitbreiding winkelcentrum de Schoof, naast elkaar te kunnen bespreken en te kijken naar de mogelijkheden en onmogelijkheden. Organiseer ook een avond met dezelfde onderwerpen voor onze inwoners en overige belanghebbenden. Houdt hen ook op de hoogte van de ontwikkeling van deze projecten!
Uiteraard dienen voor deze genoemde bijeenkomsten dan wel alle relevante informatie beschikbaar te zijn.

Deel dit bericht met je vrienden!