zaterdag 29 januari 2022

Alles over Ambacht

Gemeente Belangen stelt vragen over glasvezelnetwerk

15 januari 2015 (door Hennie van der Zouw)

HENDRIK IDO AMBACHT - Gemeente Belangen: "In Hendrik-Ido-Ambacht was nogal wat commotie ontstaan doordat Reggefiber ca 700 woningen (deels aan de Zwijndrechtse kant, en deels aan de Ambachtse kant in de wijk de Volgerlanden) "vergat" aan te sluiten op het glasvezelnetwerk welke zij in Hendrik-Ido-Ambacht aan het aanleggen waren. Dit heeft er in geresulteerd dat uiteindelijk die "vergeten" wijken alsnog (mede door inzet van Ary Cramer) de toezegging hebben gekregen dat zij meegenomen zouden worden bij de aanleg.

Er werd zelfs een informatieavond georganiseerd en men werd ingelicht over alle mogelijkheden en onmogelijkheden.  Tijdens deze avond is – door een inwoner (A. v.d. Merwe) de vraag gesteld of de Vrouwgelenweg ook meegenomen wordt in de aanleg. De aanwezige projectleider zei het niet direct te weten. Er zou op terug gekomen worden. Dit moet nog gebeuren.
 
De aanleg is een initiatief van Reggefiber. Reggefiber investeert en hoopt dan binnen aanzienlijke tijd daar rendement op te krijgen. Daar waar de investeringen hoger liggen zal het rendement lager zijn. Reggefiber staat dus helemaal niet te springen om de Vrouwgelenweg met al haar slootjes, duikertjes en smalle bermen open te graven.
 
Dhr. A. v.d. Merwe is voornemens een bewonerscommissie op te richten en middels handtekeningen en andere middelen druk uit te oefenen op Reggefiber."
 
In aansluiting hierop heeft Gemeente Belangen de onderstaande vragen aan het college van B&W gesteld.
 
Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht,
 
In onze gemeente ligt voor een deel een glasvezelnetwerk. Er wordt steeds meer van Internet gevraagd, een glasvezelnetwerk is daarbij onontbeerlijk.

Toch ligt er in onze gemeente (nog) niet overal glasvezel. Hooftwijk, Burgemeester van Akenwijk en de Vrouwgeleweg b.v. worden niet aangesloten op het glasvezelnetwerk omdat het commercieel niet interessant zou zijn.

De fractie Gemeente Belangen heeft hierbij de navolgende vragen.

1. Wordt bij verlening van een vergunning om glasvezel aan te leggen de voorwaarde in die vergunning meegenomen dat alle woningen dienen aangesloten te worden op het aan te leggen glasvezelnetwerk.

2. Is het college bereidt zich – eventueel in overleg met de bewoners van genoemde straten - in te spannen om alsnog gerealiseerd te krijgen dat de woningen in Hooftwijk, Burgemeester van Akenwijk en de Vrouwgelenweg op het glasvezelnetwerk worden aangesloten?

3. Op welke wijze gaat het college bewerkstelligen dat bij nog te bouwen woningen (o.a. Volgerlanden) in Hendrik-Ido-Ambacht deze woningen altijd op het glasvezelnetwerk worden aangesloten?

Deel dit bericht met je vrienden!