woensdag 19 januari 2022

Alles over Ambacht

Opbrengst collecte Diabetesfonds Hendrik-Ido-Ambacht: € 4.524,69

13 november 2014 (door Hennie van der Zouw)

HENDRIK IDO AMBACHT - In week 44 zijn in totaal 64 collectanten de straat opgegaan in voor het jaar zeer zachte weersomstandigheden om langs de deuren geld in te zamelen voor het Diabetesfonds Nederland.

In 2014 heeft de collecte in Hendrik-Ido-Ambacht het mooie bedrag van € 4.524,69 opgeleverd.

Het fonds is alle collectanten en gevers heel dankbaar voor alle inzet en giften

Het Diabetesfonds bekostigt onderzoeken naar diabetes mellitus, om mogelijk in de toekomst diabetes te kunnen voorkomen. Voordat het zo ver is, is er nog veel aan de behandeling van diabetes te onderzoeken, om complicaties te helpen voorkomen en de levenskwaliteit te verbeteren.

Zonder de collecte en donaties zou het fonds deze broodnodige onderzoeken niet kunnen financieren. Wie de collectant aan de deur gemist heeft en toch wil bijdragen, kan een gift storten op giro 5766 ten name van het Diabetesfonds Nederland, of SMS DIABETES naar 4333 om éénmalig € 1,50 te doneren. Ook kan men zich bij het fonds telefonisch via 033-4922055 opgeven als collectant, wijkhoofd of andere hulp.

Mevrouw Sophie van Kleef, DFcollecte-organisator in Hendrik-Ido-Ambacht, legt in 2015 na 20 jaar inzet als collecteleider, haar functie neer. Sophie wil hierbij alle collectanten van toen tot nu hartelijk danken voor hun hulp en bijdrage. Echt helemaal afscheid nemen wil ze niet, dus het tellen zal tot ieders plezier wel op hetzelfde adres blijven plaatsvinden!! Zij heeft alle jaren met koffie en haar creatieve hangertjes -gemaakt van insulineampullen- geprobeerd de collectanten dat stukje extra waardering te geven die ze verdienen.

Ook de inzet van Adrie van ’t Leven, Audrey Beerentemfel en meerdere wijkhoofden door de jaren heen werd zeer op prijs gesteld. Audrey is bereid gevonden voor de administratieve organisatie het stokje van Sophie over te nemen. Wij zijn naarstig op zoek naar mensen voor het veldwerk: ondersteuning in verschillende wijken, zoals bijvoorbeeld bussen en posters rondbrengen in de weken voorafgaand aan de collecteweek. En natuurlijk begroeten wij graag nieuwe collectanten! Meer informatie: 078-6813789 of swl.vankleef@kpnplanet.nl, of Audrey Beerentemfel : 06 30030335. Alle reacties worden zeer op prijs gesteld.

Lees meer over:

collectanten opbrengst
Deel dit bericht met je vrienden!