vrijdag 28 januari 2022

Alles over Ambacht

SGP-ChristenUnie: Investeer in sociale cohesie

30 oktober 2014 (door Hennie van der Zouw)

HENDRIK IDO AMBACHT - Sociale cohesie erg belangrijk om de samenleving te laten draaien.  De SGP-ChristenUnie vroeg afgelopen maandag 27 oktober hiervoor aandacht tijdens de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad. Zo stelde deze  fractie voor om frequent een woonwensenonderzoek uit te voeren Ook wil ze de inzet van een ombudsman  onderzoeken voor een zachte landing van de decentralisaties.

Voor het goed functioneren van een samenleving  is een goed aanbod van voorzieningen en accommodaties belangrijk. Dit zijn bijvoorbeeld het zwembad, de bibliotheek, maar ook een goed verzorgd uitvaartcentrum. “Deze voorzieningen dragen bij aan de sociale cohesie. Voor scholen geldt dit ook. Daarom heeft de SGP-ChristenUnie ook het initiatief genomen dat uitmondde in een breed gesteunde motie, om de realisatie van een nieuw scholencluster op locatie Jeugdspeelpark te versnellen.  Maar ook een uitbreiding van winkelcentrum ‘De Schoof’ draagt bij een betere sociale cohesie, omdat dit ontmoeting stimuleert”, zo geeft fractievoorzitter Leo Platschorre aan.

Foto:Leo Platschorre van de SGP-ChristenUnie : “Ik ben dankbaar dat onze gemeente een goede sociale cohesie heeft. Dit is het van het grootste belang, omdat de decentralisaties binnenkort door de gemeente uitgevoerd moeten gaan worden. Foto: Jeroen van der Laan

Woonwensenonderzoek
Tijdens de begrotingsbehandeling is door de SGP-ChristenUnie aangegeven dat woningen  het best verkopen als zoveel als mogelijk wordt gebouwd in overeenstemming met de vraag. “Onze fractie is blij met de lichtpuntjes die te zien zijn aan de horizon van ‘De Volgerlanden’. Om zo veel als mogelijk aansluiting te vinden de vraag is het goed om in een vroeg stadium toekomstige kopers te betrekken bij de planvorming. Een prachtig voorbeeld daarvan vinden wij de woonwijk die op het voormalige terrein van het Koopcentrum gerealiseerd zal worden. Dit draagt bij een betere sociale cohesie omdat  inwoners in een vroeg stadium overleggen met toekomstige buren en samen afspraken maken over de vormgeving en het buitenterrein. Daarom hebben wij voorgesteld om een frequent woonwensenonderzoek uit te voeren. Om zo de wensen van huidige- en toekomstige inwoners te inventariseren”.      

Zachte landing decentralisaties    
Vanaf 1 januari volgend jaar is de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht verantwoordelijk voor de uitvoering van sociale taken zoals de Jeugdzorg en dagbesteding. Dit een hele grote operatie waar het om veel geld gaat. “Maar zorg gaat over mensen, en daarom hebben we afgelopen maandag voorgesteld om onderzoek te doen naar het oprichten van een loketfunctie voor burgers inzake deze decentralisaties bijvoorbeeld middels de inzet van een sociale lokale ombudsman. Deze persoon kan bemiddelen bij problemen en ons wijzen op zaken die wij anders moeten regelen. Dit is goedkoper dan dat burgers in beroep gaan tegen beslissingen”, zo geeft Platschorre aan. “Op deze wijze willen wij uitvoering geven aan onze Christelijke missie om oog te hebben voor onze naaste, en bij te dragen aan sociale cohesie door onderlinge solidariteit en betrokkenheid op elkaar.”

Deel dit bericht met je vrienden!